G - g

gabbanella : càmesu, spurverinu sm.

gabbare : cabbare, mbrugghiare, mprusare, nfenucchiare, pigghiare pe fessa, pe minchia tr.

gabbato : mbrugghiatu, mprusatu, nculatu, nfenucchiatu, pigghiatu pe fessa agg.

gabbia : caggiula, cargiula sf.

gabbie (costruttore di -) : caggiularu, cargiularu sm.

gabbiano : fisçularu sm.

gabbo : iabbu sm.

Gabriele : Crabbieli, Rabbieli, Beli pers.

Gaetano : Caitanu, Caitaninu, Nanu pers.

gagà : sciamberga sm., caggiana sf.

gaggia : carzia; mpicaoi, nfocaoi sf.

Gagliano del Capo : Cagghianu geogr.

Gagliano (di -) : cagghianese agg.

gagliardo : gaiardu, fursatu, mastignu agg., èrcule, zanzone sm.

gala : cala sf.

galante : calante, cerimuniusu agg.

galanteria : calantaria sf.

galantuomo : calantèmmene, calantomu; beδδufattu, bunomu sm.

Galatina : Galatina geogr.

Galatina (di -) : galatinese, calatinese agg.

Galatone : Galàtune geogr.

Galatone (di -) : galatunese, calatunese agg.

galeotto : caliotu, ngaleratu sm.

galera : calea, calera sf.

gallum aparine : zziccatammie sf.

galla1 : galla, ngalla sf.

galla2 : caδδa, còzzica sf.

gallare : ngaδδare tr. e intr.

gallato : ngallatu agg.

gallato (non -) : quatizzu agg.

galleria : calleria sf.

galleria della talpa : rapunara sf.

galletta : freseδδa, frisa, pescialetta, pitta, pucciteδδa, puδδica sf.

galletta nera : reccia sf.

galletto : aδδuzzu sm.

gallina : aδδina, nana sf.

gallina (richiamo della -) : nanà nanà sm.

gallinaccio (fungo) : marieδδu sm.

gallinaio : aδδinaru sm.

gallinella : aδδineδδa, puδδàscia, puδδasceδδa sf.

gallismo : calleggiu sm.

gallo : aδδu sm.

gallo castrato : capune sm.

gallo (verso del -) : cuccurucù sm.

gallone : frisu sm.

galoppare : caluppare intr.

galoppata : caluppata sf.

galoppo : caloppu sm.

Galugnano : Calugnanu geogr.

Galugnano (di -) : calugnanese agg.

gamba : anca sf.

gamba di legno : pete te tàula sm., stampeδδa, stanfeδδa sf.

gambata : ancata, ancareδδa sf.

gambe storte (dalle - - ) : anchituertu agg. m., anchitorta agg. f.

gambero : càmbaru sm.

gambo : petecinu, stèpice sm., stipeta sf.

gamella : cameδδa sf.

gancetto : cchettu sm., ciappiceδδa sf.

gancio : canciu, ccappaturu, ferezzulu, ncinu, ruccettu sm., ciappa, fibbia, ucculetta sf.

gancio (occhiello del -) : fimmeneδδa sf.

gancio (uncino del -) : màsculu sm.

gancio del fuso : mùscula sf.

ganghero : àngaru sm.

ganghero con occhiello : angareδδa sf.

ganghero con perno : angarieδδu sm.

gara : dispita, spita, partita sf.

gara d'appalto : incantu sm.

garante : carante sm. e f.

garantire : carantire, ssecurare tr.

garantito : carantitu, ssecuratu agg.

garanzia : caranzia, sicurezza, ssecurànzia, ssecurazione sf.

garbare : ngarbizzare, ntunare, piacire, scunfinferare intr.

garbatezza : ngarbatezza sf.

garbato : ngarbatu agg.

garbato assai : ngarbatazzu agg.

garbo : carbu sm.

garbo (dare -) : ngarbulisçiare tr.

garbugliare : ngarbugghiare tr.

garbuglio : ngarbugghiu, ncagghieppu sm., cagghioppula sf.

gargarismo : cargarisemu sm., sciacqui sm.pl.

garofano : carrofalu sam.

garza : carza sf.

garzone : manipulu, muzzu, tescipulu sm., prencipiante sm. e f.

gas : gassa, nfannu sm.

gassosa : gazzosa sf.

gastrite : càstreca sf., stèrecu sm.

gastrite delle donne : matre sf.

gastrite degli uomini : matrone sm.

gatta : muscia sf., surgina agg.

gatta randagia : muscia resta sf.

gattaiola : attaluru, attaru sm., cattara sf.

gattina : musceδδa, musciceδδa sf.

gattino : muscieδδu, musciceδδu sm.

gatto : musciu, miau sm.; surginu agg.

gavetta : cameδδa sf.

gazza : mita, pàccia sf.

geco : lucerta fracetana sf.

gelare : gelare, sçelare, iazzare, ncetrare, ntrignulare, resçelare intr.

gelata : gelata, iazzata, sçelata, sçelatura, uazza sf., citru sm.

gelatina : sçelatina sf.

gelatino : gelatu, mantecatu sm.

gelato : gelatu, iazzatu, ntrignulatu, resçelatu agg.

gelo : gelu, sçelu, citru, iazzu sm.

gelone : pruticeδδu sm.

gelosia : celusia, sçelusia sf.

geloso : celusu, sçelusu agg.

gelso : geusu sm.

Gelsomina : Gesurmina, Gesuina pers.

gelsomino : gesurminu, catalognu sm.

gelso moro : geusumoru, moru sm.

gemello : sçimellu, cimellu agg. e sm., sçiminale agg.

gemma : gemma, sçemma sf., buttune, sçattune, uecchiu sm.

gemmare : buttunare, cacciare, sçattunare, sçattunisçiare intr.

gemmato : buttunatu agg.

generale : generale sm.

generare : ccattare (lu figghiu), figghiare; fare tr.

genere : genere sm., razza, specie sf.

genero : sçenneru sm.

generoso : sçennerosu, largu te piettu agg.

Generoso : Generosu pers.

gengiva : sangia, sçiangia sf.

genitali femminili : curciu, nitu, paparasçianni, pecciune, prosu sm., fessa, fica, signura, spaccazza sf.

genitali maschili : gnèmmaru, purpu sm., scarciòppula sf.

genitore : patre, sire, tata sm.

genitori : siri sm.pl.

genitrice : mamma, matre sf.

gennaio : sçennaru sm.

Gennaro : Gennarinu pers.

Genoveffa : Genueffa, Effa, Veuzza pers.

gentaglia : gentagghia, marmagghia sf.

gente : gente sf.

gente povera : pôra gente sf.

gentile : gentile, civile agg.

gentiluomo : gentilomu sm.

genuflessione : genufressione sf.

genuflettersi : sçenucchiare, genucchiare rifl.

genuino : genuinu, sçenuinu, lesçitimu, sinceru agg., comu màmmasa l'ha fattu loc.

genziana : cacciafree sf.

geografia : giucrafia sf.

geografico : giucraficu agg.

geometra : giometru sm.

geometria : giumetria sf.

geometrico : giumetricu agg.

geranio : geraniu sm., marvarosa sf.

Gerardo : Cilardu pers.

gerla : caniscia, cista, cureδδa sf., cestizzu, cistu, cofanu sm.

gerle (trasportare con - ) : cofanisçiare, sportisçiare tr. e intr.

germano : germanu agg.

germano (uccello) : capuerde sm.

germe : buttu, cigghiu, uecchiu sm.

germogliare : buttunare, cacciare, cigghiare, figghiulisçiare, sçattunare, sçattunisçiare intr.

germoglio : buttu, cigghiu, figghiulu, sçattune, uecchiu sm., sçemma sf.

Gerolamo : Cilormu, Gelormu, Gelurminu pers.

gesso : gissu sm.

gestante : prena agg.

Gesù : Gesu, Gesucristu sm. (gesufriscu sm.).

Gesù bambinello : Mamminieδδu sm.

Gesù bambino : Mamminu sm.

Gesù e Maria : gesummaria intr.

gesuita : gesuita sm.

gettare : sçettare, entulisçiare, iatecare, menare, straulare tr.

gettata : sçettata, menata sf., buttu sm.

gettato : iatecatu, menatu agg.

getto : buttu, sçiettu, tiru sm.

getto di gemme : buttu, sçiettu sm., cacciata sf.

getto d'acqua : nzurfata, nzurfisçiata sf.

getto di malta : zaffu sm.; nzimmata sf.

getto di mignoli : cacciata, ntrata sf.

gheppio : castarieδδu, piδδettu sm.

ghermire : rrancare tr.

ghetta : ghetta sf.

ghette degli zappatori : spatursi sm. pl.

ghiaccia : sçelatura, uazza sf., citru sm.

ghiacciante : iazzante agg.

ghiacciare : iacciare, iazzare, gelare, ncetrare intr.

ghiacciata : granita sf.

ghiacciato : iacciatu, iazzatu, cungelatu, gelatu agg.

ghiaccio : iacciu, iazzu sm.

ghianda : gnanda, ianda, lizza sf.

ghianda (cupola della -) : cuppeδδa sf.

ghiandaia : mita erde, mita te tagghiata sf.

ghiandola : chiàndula, cràndula sf.

ghiera : valora sf.

ghigliottina : cullettina sf.

ghiotto : cannarutu, ngurdeziusu, ngurdiusu, spelusu agg.

ghiottone : cannarutazzu, gnuttune, ngordu sm., cannetta sf.

ghiottoneria : cannaturia, ngurdizia sf.

ghiribizzi : irri, irripitirri sm.pl.

ghiribizzo : schircu, ticchiu sm.

ghiribizzoso : schircusu agg.

ghirigoro : mammocciu, nquàcchiu, scarammuùmmulu sm.

ghirlanda : crillanda, cruna, curuna sf., nsertu sm.

già : già, ggià avv.

giacca : giacchetta sf.

giacché : giacca cong.

giacchina : sciammerghinu sm.

giaccone : ttrecquarti sm.

giaciglio : lettèra sf., pagghiarizzu sm.

Giacinto : Diacinto, Giacintu pers.

Giacomo : Giàcumu; Giacuminu, Minu, Iacu pers.

giallastro : ngialenutu, sçialenusu agg.

giallo : giallu, sçiàlenu agg.

giallo rossiccio : barbarescu agg.

gianduia : gianduglia, afrecana sf.; giandugliottu, giucculatinu sm.

giara : ozza sf.

giara piccola : ozziceδδa, uzzeδδa sf.

giarda : ciarda sf.

giardiniera : sçiardenera sf.

giardiniere : sçiardenieri sm.

giardino : villinu sm.

giardino pubblico : villa sf.

giarrettiera : làsteca, susta, ttaccàgghia sf.

gibboso : sçiummatu, scubbatu agg.

gigante : cicante, gecante, gicante, sçicante sm.

gigaro : pane de scursuni, …te secara sm.

giglio : gigliu, sçigliu sm.

Gildo, Gilda : Girdu, Girda pers.

gilè : giaccu, sçeleccu sm.

ginepro : cerniperu sm.

ginestra : spina ruta, ruta gialla sf.

ginocchiata : sçenucchiata sf.

ginocchio : sçenucciu sm.

ginocchio (cadere in -) : sçenucchiare rifl.

ginocchio (piegare il -) : sçenucchiare rifl.

ginocchioni : genucchiuni, sçenucchiuni avv.

Giobbe : Caubbe pers.

giocare : sçiucare intr. e tr. schersare intr.

giocata : sçiucata sf.

giocatore : sçiocatore sm.

giocattolo : sçiucarieδδu sm.

giocherellare : schersare, schersebbulisçiare intr.

giocherellone : schersusu, sçiucarinu, sçiuculanu, sçiuanu agg.

giochetti : sçiucarizzi sm. pl.

gioco : sçecu, schersu sm., partita sf.

gioco a cavalcioni : mantanefi, scancapirete, scancapitete, cueδδu cueδδu sm.

gioco a saltelloni : 'fica e pàssula'; zumpariculu sm.

gioco con la trottola : cicula, cicura sf.

gioco con le monetine : parmu, spaccachianche, tàgghiu sm.

gioco dei birilli : ugghi sm.pl.

gioco dei bottoni : iò iò, fitula, tirallenta sm.

gioco dei noccioli : curùδδuli, tuzzi tuzzi sm. pl.

gioco dei sassolini : tuδδi sm.pl.

gioco degli aliossi : ballici, cuntrici sm.pl.

gioco della rotellina : fitula sf.

gioco delle noci : tizza sf.

gioco delle palline : uzze sf. pl.

gioco (interruzione nel -) : fallocu sm.

giochi con le carte napoletane :

- asu pigghiatuttu sm.

- calabriseδδa sf.

- frusciu sm.

- intunu sm.

- marfione sm.

- menzummanu sm.

- passa passa sm.

- piripacchiu sm.

- premera sf.

- purlinchi sm.

- scartu sm.

- scupa sf.

- settemmienzu sm.

- stuppa sf.

- tersigghiu sm.

- ttressete sm.

- ttressette cu lu muertu sm.

- zacchinetta sf.

Giocondo : Giucondu, Sçiucondu pers.

giocoso : schersusu, sçiucarinu, sçiunculanu agg.

gioia : gioia, cuntentizza, llecria sf., priesçiu sm.

gioiello : giuiellu sm.

gioioso : lliecru, presçiatu agg.

Giordano : Giurdanu pers.

giorgina (fiore) : talia sf.

Giorgio : Giorgiu, Giurginu pers.

giornale : giurnale sm.

giornaliero : te ogne ggiurnu loc. avv.

giornaliero (lavoratore) : sçiurnatieri sm.

giornata : sçiurnata sf.

giorni (due - fa) : nustiersu avv.

giorni (tre - fa) : nustiersignu avv.

giorno : giurnu sm., dia, tia sf.

giorno feriale : uttisçiana sf.

giorno festivo : festa, tumineca sf.

Giosuè : Gesuè persona uomo; Gesuilla persona donna.

giovamento : giuamientu, vantàggiu sm.

giovane : giovine, gioane, gioene agg. e sm. e f., carusu agg. e sm., mpennatu, mpezzatu agg.

giovanetto : carusieδδu, mpennatieδδu, mpezzatieδδu agg.

Giovanni : Giuanne, Giuanninu, Ninu, Ninuzzu pers.

giovanottino : bardàscia sm. e f., bardasciolu sm., mpezzatu agg.

giovanotto : gioanottu, gioanettu, carusieδδu sm.

giovare : giuare intr.

giovedi : sçiuedia, sçiuetia sf.

giovedi grasso : sçiuetia rasseδδa sf.

giovenca : sçenca, sçencareδδa sf.

giovenco : sçencu sm.

giovenco lattonzolo : sçencarieδδu sm.

gioventù : gioentute, gioentù, età erde sf.

giovialone : sçiuanu, sçiuculanu agg.

giovinastro : gioanastru, cagnulastru sm.

giovinetta : caruseδδa, uagnona sf.

giovinetta ingenua : turtureδδa sf.

giovinetto : gioenettu, carusieδδu, uagnone sm.

giovinetto di primo pelo : uagnunceδδu, aδδuzzu, sbarbatieδδu sm. mpennatu agg.

giramento : giramientu sm.

gira e rigira : ota e spota, gira e bota loc.

girandola : mulinieδδu sm., rotapaccia sf.

girandolona : entulera sf.

girare : girare, fetare, utare intr. e tr.

girasole : girasole sm.

girata : girata, ersura, fetata, utata sf.

giravite : mpanaite, spanaite sm.

giravolta : giraota, ersura, marciota, otareδδa sf., ùetu, ùitu sm.

girellare : ntaliare, nturnisçiare, tracculisçiare intr.

girello : cerchiu sm.

girellone : acabbondu agg., camenante, pigghianculu sm. e f.

girino : ranecchiulicchiu sm.

giro : giru sm., utata sf.

girocollo di stoffa : cannacca sf.

gironzolare : bazzecare, cunturnisçiare, fetare, girare, ntaliare, nturnisçiare, sfarfallare, tracculisçiare intr.

girotondo : girutundu sm.

girovagare : v. gironzolare

girovago : zingaru sm.

giù : abbasciu avv., sutta avv. e prep.

giubba : sçiuppa sf.

giubba d'alta uniforme : sciarsa, sciassa sf.

giubba trapuntata : pichessa sf., pichessu sm.

giubbetto : sçiuppu, sçiuppettu, curpettu sm.

giubileo : giubeleu sm.

giubilo : giubelu sm.

Giuda : Giuta, Sçiuda pers.

giudeo : giuteu, sçiudeu, sçiutiu agg. e sm.

giudicare : giudecare, giuticare tr.

giudice : giudece, giutice sm.

giudizio : giudiziu, giutiziu; cuncettu sm., cuncezione sf.

giudizioso : giudeziusu agg., te carbu, te sani sensi loc.

Giuggianello : Sçiusçianieδδu geogr.

giuggiola : sçisçiula sf.

giuggiola (colore -) : sçisçiulignu sm.pl.

giugno : giugnu, sçiugnu, mese te li miessi sm., miessi sm. pl.

giulebbe : ngeleppe sm.

Giuliano : Giulianu, Sçiulianu pers.

Giulio : Giuliu, Giuliettu, Cettu, Tettu pers.

giumenta : sçiumenta sf.

giumenta puledra : sçiumenteδδa, sçiumenta annina sf.

giumente (guardiano di -) : sçiumentaru sm.

giuncaia : sçiuncazze sf.pl.

giuncata : sçiuncata sf.

giunco : sçiuncu sm.

giunco palustre : cipiernu sm.

giungere : rriare intr.

giunta : sçiunta sf., rrefusu, subbracchiui sm. te cchiui avv.

giunto : testa sf.

giuramento : giuramentu, sçiuramientu, giuru, sçiuru sm.

giurare : giurare, sçiurare intr.

Giurdignano : Sçiurdignanu geogr.

giusto : giustu, esattu, precisu agg.

Giusto : Giustu, Giustinu, Ninu pers.

giusto giusto : isa isa, ppena ppena, quasi quasi avv.

gladiolo dei cereali : sucamele sm.

glande : capocchia sf., capu te capetune, capu te cazzu, sçuèffulu sm.

glassa : nnaspru sm.

glassare : nnasprare tr.

gleba : gnifa sf.

gli1 : li art.

gli2 : ni pron. pers.

globo : clobbu sm., palla sf.

gloria : crolia, grolia, groria sf., lustru sm.

gloria al padre : groliapatre sm.

glorioso : croliosu, croliusu, cruliosu agg.

gnocco : gnocculu, triδδu sm.

gnocco a forma di orecchia : ricchiteδδa sf.

gobba : cuebbu, scuebbu, sçiummu sm.

gobbo : scubbatu, sçiummatu agg.

gobione (pesce) : cuggiune sm.

goccia : coccia, stizza sf.

goccia di pioggia : nziδδu sm.

gocciolare : culare, sculare, lemmeccare, perdere intr.

gocciolina : nziδδiceδδu sm., stizza sf.

gocciolone : nziδδu sm.

godere : gudire, cotere, cutire tr.

godimento : piacere, priesçiu sm.

Goffredo : Cuffretu, Ffretu, Fefé, Fifi, Foffu, Pepi pers.

gola : canna sf., cannalire sm.

gola e stomaco : cannaozzu sm.

golfino per neonato : sçiuppu sm.

golfo : corfu sm.

golosaccio : cannarutazzu sm.

golosità : cannaturia, magnaria, ngurdiggia, ngurdizia sf.

goloso : cannarutu, ngordu, ngurdiusu, ulusu agg., cannetta sf.

golpe dei cereali : camunea sf.

gomito : ùetu, ùitu, nnutu te lu razzu sm.

gomitolo : cumitulu, gnèmmaru sm.

gomma : comma, umma sf.

gommoso : cummusu, ummusu agg.

gonfiare : cunfiare, pumpare, [u]nchiare tr.

gonfiarsi : [u]nchiare, mmuffulare intr.

gonfiezza : confiezza; mullezza, ùrcuma sf., coffu sm.

gonfio : confiu, nchiatu, uδδu, ugghiu agg.

gonfio di acqua : mmuffulatu, spunzatu agg.

gonfiore : nchiatu, urzu sm.

gonna : conna, unneδδa sf., stianu, vandu, andu sm.

gonnella : gunneδδa, unneδδa sf.

gonnellino : suttaninu sm.

gorgogliare : quacquarisçiare, resçere, ugghisçiare intr.

gorgoglio : ugghiu sm.

gorgoglione : petucchiu sm., resina sf.

gota : arza sf.

gote rubiconde : purpureδδe sf.pl., mili sm.pl.

gottazza : sèssula sf.

governare : cuernare, rèsçere tr.

governo : cuiernu, cuernu, resçiu sm.

gozzo : ozzu, uzzu, quazzu sm.

gracchio : cola, cràulu, ràulu sm., curnàcchia sf.

gracile : finu, mazzu, sucatieδδu, sucatillu, tisecu agg., fierru felatu sm.

gradevole : ngulusu agg.

gradino : scalune sm., soglia sf.

gradire : cratire tr.

gradito : cratitu agg., carubbitere sm.

grado : gratu, cratu sm.

graffiare : rranfare, scrasçiare, scurciare tr.

graffiatura : rasçatura, rranfatura, scrasçiatura, scurciatura sf.

graffietto (attrezzo) : singaturu sm.

graffio : rranfata, singa sf.

gramigna : ramigna, remigna sf.

gramigna (infestato di -) : ramignusu agg.

gramigna (estirpare la -) : scattiare tr.

grammofono : crammofanu sm.

gramola : mànganu sm., scùtula sf.

gramolare : manganisçiare tr.

granaglie : rànure, vettuàgghie sf. pl.

granaio : ranaru, ranaluru, ranieru; cestune sm.

granaiolo : ranaluru sm.

granatina : granita sf.

grancassa : cancascia, crancascia, trancascia sf.

grancassa (suonatore di -) : cancascieri sm.

granchio : cauru sm.

grande : rande, magnu, ruessu, ressu agg.

grandicello : randiceδδu, ressiceδδu agg.

grandinare : randanisçiare intr., lapetesçiare intr. e tr.

grandinata : randaniata, randinata sf.

grandine : ràndanu, làndanu, rànulu sm., làpeta, ràndine sf.

grandissimo : mutu rande, strarande, mmensu, straurdinariu agg.

granello : àcenu, rànulu, riδδu sm.

granelloso : acenusu, granatu, riδδulusu agg.

granfia : ranfa sf.

graniglia : teula sf.

grano : ranu sm.

grano bello e caro : raniceδδu sm.

grano duro : cappellu sm., saracoδδa sf.

grano marzuolo : remenia sf.

granoturco : ranulindiu, frumentone, furmentone sm.

granoturco (fusto di -) : grantùrculu sm.

granulato : granatu, nuzzulatu agg.

granuloso : granatu, riδδulusu agg.

grappolo : raceppu sm., racioppa, rappa sf.

graspo : raspu sm., raspa sf.

grassello : ciciulu sm.

grasso : rassu sm. e agg., murga sf., siu sm.; pasciutu agg.

grasso (diventare -) : ngrassare intr.

grasso (spalmare di -) : ngrassare, mmurgare, nsiare tr.

grassoccio : burzacchiottu, faccitundu agg.

grassona : palasçiana sf.; rassusa agg.

grassone : bombulone, buttaquazzu sm., maiàtecu agg.

grassottello : bambulottu, paffutu, rassiceδδu agg.

grassume : rassu, nsiatu, siu sm., murga sf.

grasta : rasta sf.

graticcio da cucina : spurteδδa sf.

graticola : raticula, ratiglia sf.

gratinare : racanare tr.

gratinato : racanatu agg.

gratis : ngràtesi, francu avv., a llau de Diu loc.

gratitudine : obbrecazione sf.

grattacapo : rattacapu, mangecamientu, mpaccimientu, tulore te capu sm.

grattare : rattare tr.

grattata : rattata sf.

grattuggia : rattacasu sf.

grattuggiare : rattare tr.

gratuito : ngràtesi, francu agg., a llau te Diu loc.

gravida : gràita, prena agg.

gravidanza : graitanza sf.

gravidanza (1° trimestre di -) : tersa nticipata sf.

gravoso : crausu, forte agg.

grazia : crazia, razzia sf.

graziare : meraculare tr.

grazie! : crazie!, sortarande! inter., lu Signore tte bunda! loc.

grazie muliebri : beδδizzi sm.pl.

grazie muliebri finte : fausi, pustizzi sm.pl., sçiunte sf.pl.

grazioso : ngraziatu, beδδu, bellu, furmusieδδu; ncarezzusu agg.

grecale : ientu de mare sm.

Grecia : Crecia, Recia sf.

greco : riecu agg.

gregge : mandra, murra sf.

Gregorio : Cricoriu, Recoriu pers.

grembiule : tamantile sm.

grembiulino : mantesinu, ttitti sm.

grembiulone : scapulare sm.

grettezza : bassezza sf.

grida : ritazzi, sçhiδδi sm.pl.

gridare : retare, sçhiδδare intr.

gridata : retata, sçhiδδata sf.

grido : ritu, sçhiδδu sm.

grigio : criggiu, griggiu, cenneninu, cinnere agg.

grilletto : grillettu sm.

grillo : riδδu, cri cri; crillu, grillu sm.

grillo verde : zizzipiu sm.

grillotalpa : araturu sm., scrufulazza, scrufulizza sf.

grimaldello : pete te puercu sm.

grinfia : cianfa sf.

grinza : chica, pieca sf., ràppulu sm.

grinzoso : nfrezzulatu, rappulatu, rappulusu agg.

grisatoio : rusecaturu sm.

grongo (pesce) : ruoncu sm.

groppa : croppa, groppa, roppa sf., cutursu sm., spaδδe sf.pl.

groppo : caieppu, nnùtecu sm.

groppo (che provoca un -) : nnutecusu agg.

groppo (provocare un -) : nnutecare intr.

groppone : curpune, cutursu, ruppune sm.

grosso : ruessu, ressu, rande agg.

grosso alquanto : ressiceδδu agg.

grosso dello sfarinato : ruessu, farru sm.

grossolano : materiale agg., materialune sm., materialona sf.

grotta : rutta sf.

groviglio : caieppu, ncagghieppu, futtisteriu sm., cagghioppula sf.

gruccia : furceδδa, stampeδδa sf., prucinella sm.

gruccione : ruezzu sm.

grufolare : scarufare intr. e tr.

grugnire : sçamare intr.

grugnito : rugnu sm.

grugno : ngrugnu, rugnu sm., musi te puercu sm.pl.

grugnone : ngrugnusu, ngrugnu, riestu, urrusu agg.

grullo : checheché; capitecanigghia, capitecestune, capiteciucciu, minchia, ricchia sm. e f., rebbambitu, scemu agg.; cheli, èrcule, minecu sm.

grumetto : lleatura sf.

grumo : uδδaru sm., stozza sf.

grumo di sterco : lleatura, zacalora sf.

grumolo : ncirifùgghiu sm.

gruppetto : maniata, spicciulata sf.

gruppo : cruppu, chiuppu, pupulu sm., cumbriccula, schera sf.

gruppo numeroso : mandra, murra sf.

gruzzolo : maniata sf.; doi, quattru agg., nu picca sm.

guadagnare : uatagnare, llucrare, pezzulare, rranciare, sutare tr.

guadagno : uatagnu, ccattu, fruttu, llucru, ncàsciu, puliesçiu sm.

guaderella (pianta) : chiarazza sf.

Guagnano : Guagnanu, Uagnanu geogr.

guai ! : uai!, mmara, mara! inter.

guaire : rugnulare, rungulare intr.

guaio : uai, dannu, piernu, sunettu sm., mazziata, rapesta, stangata sf.

gualdrappa : mandrappa sf.

guancia : facce, arza sf.

guanciale : cuscinu, capetale, capezzale sm., chinera sf.

guanto : uantu sm.

guapperia : uappaturia sf.

guappo : uappu, ffànfaru, masaniellu, spaccamuntagne sm.

guardare : uardare, itere, etire tr.

guardare di traverso : uardare sutta uecchiu, mmirciare tr.

guardare indietro : respicare, reuardare tr.

guardare (modo di -) : uardatura sf.

guardarsi appassionatamente : ustare rifl.

guardata : uardata, ucchiata sf.

guardia : uardia sf.

guardiano : uardianu, capurale sm., survegliante sm. e f.

guardina : corpu te uardia sm.

guardinfante : uardanfanti sm.

guardingo : uardignu, piulusu, suspettusu agg.

guardiola : uardiola sf., mignanu sm.

guarire : sanare tr. e intr.

guarito : sanatu agg.

guarnello : uarnieδδu sm.

guarnizione : uarnezione sf.

guastafeste : uastafeste, cementatore, nzurtatore, pruticulu sm.

guastamestiere : uastamestieri sm. e f., mesciu sconza sm., mescia sconza sf.

guastare : uastare, rruenare, scunzare tr.

guastastomachi : uastastomecu sm. e f.

guastato : uastatu, rruenatu, scunzatu agg.

guasto1 : uastu sm.

guasto2 : uastatu, fiaccu, menatu, scurrutu agg.; cacca sf.

guazza : uazza, sçelatura sf., citru, sçelu sm.

guazzabuglio : ngarbugghiu, casinu sm., cunfusione, anarchia sf.

guazzare : ccianfisçiare, paparisçiare intr.

guercio : uerciu, mmirciu agg.

guercio (rendere -) : nguerciare tr.

guerra : cuerra, uerra sf.

guerreggiante : uerreggiante agg.

guerreggiare : uerreggiare, cumbattere, luttare intr.

guerriero : cuerrieru, uerrieri sm.

gufo : aceδδu de la morte, cufu, ccioni, chicci sm., cuccuasçia sf.

gufo implume : cuccuasçieδδu, cuccuasçiulu sm.

Guido : Cuitu pers.

guisa : cunforma, nfurma, comu avv.

guizzare : sprusciare, squinciare intr.

guizzo : sartu, sprusciu, zumpu sm.

guscio : cuecciulu sm., scorsa sf.

gustare : custare, ssaggiare, ssapurare tr.

Gustavo : Custa(v)u pers.

gusto : custu, gustu sm.

gustoso : piacevule, sapuritu agg.