P - p

pacca : pàccaru, sçaffune sm., sçaffa sf.

pacchettino : pacchiceδδu, fanguttieδδu sm.

pacchetto : pacchettu, fangottu sm., mappateδδa sf.

pacchia : pacchia sf.

pacchianata : pacchianata sf.

pacchiano : pacchianu, bruttu agg.

pacciame : cacchiame, pampagghia sf., frampugghie sf.pl.

pacco : paccu, facottu sm.

pace : pace sf.; ddefriscu, refreggeriu, reggettu sm.

pace eterna : recumeterna sf.

pace (in -) : paci avv.

pacifico : pacifecu, scusçetatu agg.

pacioccone : paciune sm.

padella : patella, taieδδa sf., stanatu, tianu sm.

padellino : taieδδuzzu sm., cuccumeδδa sf.

padre : patre, sire, tata sm.

padreggiare : patrisçiare intr.

padre superiore : padre uardianu sm.

Padreterno : Patreternu sm.

padrino : cumpare, nunnu sm.

padronale : patrunare; particulare, persunale agg.

padronanza : patrunanza sf.

padrone : patrunu sm.

paesano : paisanu, nustrale, nustranu agg.

paese : paise sm.

paesello : paisieδδu, paisottu sm.

paffutello : paffutieδδu, burzacchiottu, faccitundu, rassiceδδu agg., bombulottu sm.

paffuto : paffutu, burzacchiu, burzu agg., facci te pagnotta sm. e f.

paga : paa, paca sf.

paga giornaliera : sçiurnata sf.

paga mensile : mesata sf.

pagano : pacanu, rètecu, scumenecatu, teu, turchiu agg.

pagare : paare, pacare, liquitare tr.

pagatore : pacature, paatore sm.

pagella : paggella, paggellina sf.

pagello : lutrinu sm.

paggetto : paggettu sm.

paggio : paggiu sm.

pagina : pagena, paggina sf.

paglia : pagghia sf.

paglia a fili lunghi : cacchiame sm.

paglia (accovacciarsi sulla -) : mpagghiare rifl.

paglia (mangiare -) : pagghisçiare intr.

paglia : (rivestire di -) : mpagghiare tr.

paglia e fronde : pagghiarazze, pampugghie sf.pl., pampagghia sf.

pagliaccio : pagliacciu sm., zanne sm. e f.

pagliaio : pagghiaru; truδδu sm., pagghiara sf.

pagliaio grande : pagghiarune sm.

pagliaio piccolo : pagghiarieδδu sm., pagghiareδδa sf.

pagliericcio : pagghiarizzu, pagghiune, saccunceδδu, saccune sm.

paglietta : paglietta sf.

paglione : pagghiune, pagghiarizzu, saccune sm.

pagliuzza : pagghiuca sf.

pagnotta : pagnotta, puccia sf., puδδecasciu, purecasciu sm.

pagnotte (mangia -) : mangiapagnotte, pagnuttista sm. e f.

pagnottella : pucciceδδa, pucciteδδa sf., puδδecasciu sm.

pagnottella con cipolla : cepuδδata sf.

pagnottella con olive : uliata sf.

pagnottella con uova : puδδica sf.

pagnottella con uva passa : passulata sf.

pagnottella pepata : pizzu sm.

pagnottella schiacciata : pescialetta sf.

paio : paru; paricchiu sm., cocchia sf.

paiolo : buzzunettu, puzzunettu, quatarottu sm.

paiolo piccolo : quataruttieδδu sm.

pala : pala sf.

pala del fornaio : nfurnapane sf.

paladino : palatinu sm.

palamita : palamita sf., nzirru sm.

palanca : palanga, bardasciola sf.

palandrana : sciàbbeca sf.

palato : palatu, celu te la ucca sm.

palazzo : palazzu sm.

palazzotto : palazzottu sm.

palco : parcu sm.

palese : canusciutu, lampante, nutoriu agg.

palesemente : papale avv.

paletta : paleδδa, paletta sf.

paletta a fori : cazza sf.

paletto : palettu, paliceδδu, palignu, muralettu, tundizzu sm., paligna, reδδa sf.

paletto del telaio : rocciu, ssugghiu sm.

palio : pagliu, palliu sm.

palissandro : palesandru sm.

palizzata : staccatu; rapetale sm.

palla : paδδa, palla sf.

pallido : palledu, mmulenutu, ngialenutu, spaleritu agg.

palliduccio : ianculiδδu agg.

pallina : pallina, còcula sf.

palline (gioco delle -) : uzze sf.pl.

pallino : pallinu, paδδinu sm.

pallonaio : pallunaru sm.

palloncino : palluncinu sm.

pallone : pallone sm.

pallore : paδδore sm.

pallottola : paδδa, paδδotta, paδδòttula, còcula sf.

pallottole (disfare -) : spaδδuttare tr.

pallottolina : paδδuttina, coculeδδa sf.

palma : arveru te tattulu sm.

palma (foglia di -) : parma sf.

Palmariggi : Parmariggi, Parmarisçi geogr.

palmento : parmientu sm.

palmento (addetto al -) : parmentaru sm.

palmento (uva nel -) : parmentata sf.

palmo : parmu sm., parma sf.

palmo a palmo : a rringa loc. avv.

palo : palu, murale sm.

palo robusto : chianetta sf.

palo rozzo : paligna sf., palignu sm.

palomba : palumbeδδa sf.

palombaro : palumbaru, palummaru sm.

palombo : palumbu, palummu, ruccu sm.

palpare : parpare, tastare, tuccare tr.

palpazione : tastamientu sm.

palpebra : parpella sf.

palpeggiamento : tastamientu; trusciamientu sm., manu morta, trusciata sf.

palpeggiare : maniare, ncicciare; trusciare, turlare tr.; fare la manu morta intr.

palpitare : parpetare, ssaccare, sulliare, sustiare intr.

palpitazione : parpetazione, sulliata sf., batticore sm.

palpito : parpetu sm.

palude : padule, patula sf.

paludosa (zona -) : palùsçime sf.

paludoso : patulusu agg.

palustre : patulignu agg.

pampano : pampana sf.

pampinoso : pampanaluru, pampanusu agg.

panatico : panatecu sm.

panca : banca, tàula sf.

panchetta : banchiceδδa, banchiteδδa sf.

panchetto : bancareδδa sf.

panchina : banchina sf., molu sm.

pancia : panza sf.

panciata : panzata sf.

pancione : panzune sm, trippa, trippuna sf.

panciotto : giaccu, sçeleccu sm.

panciuto : panzutu, burzu, trippusu agg., panzarottu sm.

pancone del telaio : brancale sm.

pancotto : pane cuettu sm., licurda sf.

Pancrazio : Mangraziu, Raziu pers.

pan di serpe : pane te scursuni, pane te secara sm.

pan di Spagna : pane di Spagna sm.

pane : pane sm.

pane da 1 chilo : piezzu te pane sm.

pane da 1/2 chilo : mienzu piezzu sm.

pane di farina grossa : brunetta, reccia sf.

pane di forma allungata : filone, filuncinu sm.

pane di forma schiacciata : pescialetta sf.

pane bagnato : panzaneδδa sf.

pane biscottato : freseδδa, frisa sf.

pane e cioccolata : poglia sf.

pane e vino cotto : scauniscu sm.

pane (accompagnare col -) : panisçiare, panizzare intr.

pane (ricoprire di -) : mpanare tr.

panegirico : paneggirecu sm.

panello : paniceδδu sm., paneδδa sf.

panereccio : panerizzu sm.

panetti di sansa : nòzzule sf.pl.

panettiere : panettieri, furnaru, panifaculu sm.

pania : iscu sm.

paniere : panaru sm., panara sf.

panierino : panareδδa sf., panarieδδu, spuertu sm.

panino : puδδecasciu, purecasciu sm., pucciceδδa, pucciteδδa sf.

panino di fiore : ianculiδδa sf.

panino di orzo : brunetta sf.

panino di sfoglia : pescialetta sf.

panino con cipolla : cepuδδata sf.

panino con olive : uliata sf.

panino con pomodoro e pepe : pizzu sm.

panino con uova : puδδica sf.

panino con uva : passulata sf.

panna : panna, crema, sçuma sf.

panna (che ha fatto la -) : mpannatu agg.

panna (fare la -) : mpannare intr.

panni : rrobbe sf.pl.

pannicello : panniceδδu, spàrecanu sm., pezziceδδa sf.

panno : pannu sm., pezza brunella sf.

panno di Fiandra : fiàndena sf.

panno di Wagram : mangramma sf.

panno ruvido : mappa, mbarda sf.

panno spugnoso : suppa sf.

pannocchia : pannocchia sf., pupulindiu, pupu sm.

pannocchia (parte spugnosa della -) : tutu sm.

pannolino per neonato : racaneδδa sf., sçiupparieδδu, sparecanieδδu, spàrecanu, ssuppaturu sm.

panno toppone : ssuppaturu sm.

pansè : panzera, panzea sf.

Pantaleone : Pantaleu, Leu, Pantalucciu, Leucciu, Peu, Pei pers.

pantaloncini : causiceδδi, causi curti sm.pl.

pantaloni : causi sm.pl.

pantano : pantanu sm., palusçime sf.

pantera : pantera sf.

pantofola : pantofula sf., mantofalu, scarpune sm.

panzanella : panzaneδδa sf.

panzarotto : panzarottu sm.

paonazzo : baunazzu, mmarangianutu, mmulenutu agg.

Papa : papa te Roma sm.

papale : papale agg.

papalina : caparieδδu, cucuδδu sm.

papavero : papaparu sm.

papavero bianco : mappàfaru sm., sçattalora sf.

papavero rosso : paparina sf.

papavero (decotto di -) : papagnu sm.

papera : papara sf.

papero : paparu sm.

papero (da -) : paparignu agg.

papilloma : purpitieδδu sm.

papiro : papiru sm.

pappa : pappa, panzaneδδa, suppa sf.

pappa disgustosa : cifreca sf.

pappagallo : pappacallu sm.

pappagorgia : bruccularu, brucculu, cannaozzu sm.

pappamolle : pappamoδδe, maccarrune, mandalune, passulune, saccu acante, sagna fridda sm. e f.

pappatoria : pappatoia, magnaria sf.

pappone : mangiunazzu sm., gnagna sm. e f.

Parabita : Paràbbeta geogr.

parabola : parabbula sf.

paracadute : paracatute sm.

paracadutista : paracatutista sm.

paracarro : pesulu sm.

paracqua : umbrella sf.

paradiso : paraisu, paratisu sm.

parafango : parafangu sm.

parafulmine : parafurmeni sm.

paragonare : paracunare, cunfruntare tr.

paragone : paracone, cunfrontu sm.

paralizzare : giuncare intr.

paralizzato : giuncu agg.

parallelo : parallelu sm.

paralume : paralume sm.

paraninfa : paralinfa sf.

paranza : paranza sf.

paraocchi : nchiali sm.pl.

parapetto : parapiettu, curniciune sm., petturrata sf.

parare : parare tr.

parasole : umbrellinu sm.

parassita : nzicchia, sanguetta, scrasçia sf.; suca suca sm. e f.

parassita delle graminacee : lupa, tezzunara sf., bufone, niurufumu sm.

parassita delle leguminose : lupa, spurchia sf.

parassita delle piante : resina sf.

parassita dell'uva : fàrfaru sm.

paravento : mantagnu; paraientu, riparu, sipariu sm.

paratia : paràtula sf.

paratifo : paratifu sm.

parco : barcu, parcu sm.

parecchio : paricchiu, parecchiu, mutu, superchiu agg. e avv.

pareggiare : pareggiare, depparare, ssuzzare tr.

pareggiato : depparatu, suezzu, sezzu agg.

pareggio : pareggiu sm.

parentado : parentatu sm.

parente : parente sm. e f., gnatu, sçiuscettu, suscettu sm.

parente stretto : carniale , cussuprinu sm.

parentela : parentera sf.

parere1 : punione, sentenzia sf., penzieri sm.

parere2 : parire intr.

parete : parite sm.

parete bassa : paritieδδu sm.

pareti (costruttore di -) : paritaru sm.

pari : paru, suezzu, sezzu agg. e avv., paci avv.

pari e dispari : paresparu sm.

pari e patta : parapatta sm.

parietaria : erva te ientu sf.

pariglia : parigghia, pariglia, chioppa, còcchia sf., paricchiu sm.

parità : parità sf.

parlamento : parlamientu sm.

parlantina : parlantina sf., scilinguagnulu sm.

parlare : parlare, descorrere, raggiunare intr.

parlare balbettando : ntartagghiare, sciarpisçiare intr.

parlare sconcludendo : scuncrutere, spaeδδare intr.

parlare sproloquiando : strulecare intr.

parlare strillando : retare, schiδδare intr., nzurdire (l'ascoltatore) tr.

parlata : parlata sf., parlatu, lenguaggiu sm.

parlatorio : parlatoriu sm.

parlottio : ciu ciu, ci ci ci sm.

parmigiano : parmiggianu agg.

parola : palora, parola sf., berbu, verbu sm.

parolaccia : palora fiacca, perrarcia sf., rùcculu, spernùzzulu sm.

parole cattive : marpalore, palore brutte, fiacche sf.pl.

parolaio : parularu, linguilengu, tecentaru sm., chechechè, facheche, pallunista sm. e f.

parolina : palureδδa, parulina sf.

parotite : ricchiàsçeni sm.pl.

parpagliola : parpagghiola sf.

parrocchia : parocchia, parrocchia sf.

parrocchiano : paricchianu, parrucchianu sm.

parroco : paricu, parrucu, arcipreite, acciprete, papa… sm.

parrucca : parrucca, perucca, bellucca, capeδδara sf.

parrucchiere : perucchieri sm.

parsimonia : parsemonia, mesura sf., sparagnu sm.

parsimonioso : parsemuniusu, mmesuratu, sparagnusu, teratu agg., strittu te piettu loc.; spurpanùzzuli sm. e f.

parte : parte sf.

parte del rosario : posta sf.

parte di un tutto : pursione, stozza sf.

parte (lato) : anda, mera, parte sf., cantu, fiancu sm.

partecipare : essere, ssistere intr.

partenza : partenza sf.

particola : particula, ostia sf.

particolare : particulare agg. e sm., speciale agg., dettagliu sm.

particolarità : particularità sf.

particolarmente : particularmente, speciarmente, specie avv.

parti galleggianti : scriature sf.pl.

partire : partere, partire intr., (nde) sçire intr.

partita : partita sf.

partito : partutu, sçiutu agg.

partito politico : partitu sm.

partitura : spartitu sm.

parto : pàrturu, partu, sgravu sm.

parto delle bestie : figghiaru sm., figghiata sf.

partorire : parturire tr. e intr., ccattare lu striu, sgravare intr.

partorire delle bestie : figghiare tr. e intr.

parzialità : particularità sf.

parure : parura, purtata sf.

parvenza : cumparia, paruta sf.

pascere : pascere, ciare tr.

pascià : bascià sm.

pasciuto : pasciutu, beδδu rassu, mmuffulatu, paffutu agg., bombulottu sm.

pascolare : pasculare, campisçiare tr. e intr.

pascolo : pasculu, pabbulu, pascimientu sm., pastura sf.; fattizza sf.

pascolo (permesso al -) : ervatecu sm.

Pasqua : Pasca, Pasca rande sf.

Pasquale : Pascali, Pascalinu, Pascà pers.

pasquetta : riu sm.

passa : pàssula, passulicchia sf., passuδδu, passulune sm.

passaggio : passaggiu, varcu sm.

passagio di campagna : atu sm.

passaggio di mano : passamanu sm.; suttamanu avv.

passamano : passamanu sm, subbramanu sf.

passante : passante agg. e sm.

passare : passare tr. e intr.

passare e ripassare : passare e spassare, pendingulisçiare, sçire e bbenire intr.

passata : passata sf.

passatella : passapassa, patrunu, tueccu sm., murra, premera sf.

passatempo : passatiempu, sçiocarieδδu, svacu sm.

passato : passatu agg. e sm., scursu agg.

passeggiare : passiare, passeggiare intr. e tr., fare quattru passi intr.

passeggiata : passiata, passeggiata, camenata sf., quattru passi sm.pl.

passeggiero : passeggieru sm.

passeggio : passeggiu, spassiu sm.

passeggio tra la folla : strusciu sm.

passero : passaru, casaluru, suletariu sm., passara sf.

passerotto : passaricchiu sm.

passettino : passiceδδu sm.

passi (fare i primi -) : sçettare rifl.

passio : passiu sm.

passione : passione, cotta, scufia sf.

passo : passu sm.

passo passo : passu passu, pete cata pete, pete pete, tumba tumba avv.

pasta : pasta sf.

pasta grossa : zita, menzazita sf.

pasta minutissima : spicanarda sf., triδδi sm.pl.

pasta (gnocchi di -) : purceδδuzzi, strùffuli sm.pl., ricchie sf.pl.

pasta (sfoglie di -) : ncarteδδate sf.pl.

pasta (lavorare la -) : criscere, sçanare, temperare tr.

pastasciutta : maccarruni cu llu racù sm.pl.

pasta sfoglia : laina sf.

pasticca dolce : mmu, sçiù sm.

pasticca medicamentosa : cumpressa sf., pinnulu sm.

pasticciare : pastisçiare intr.

pasticcio : pasticciu, pastisçiu sm.

pasticcio farcito : cattò sm.

pastiglia : pinnulu sm., pastigghia sf.; stuccu sm.

pastina : pastina sf., cannaruzzetti sm.pl., lingue te passari sf.pl.

pastinaca : pastanaca sf.

pasto : pastu, ciu, mangiare sm., menescia, prufenda sf.

pasto (resti del -) : rusecature sf.pl.; crianza leccese sf.

pastoia : pastogghia, pastura sf.

pastoie (legare con -) : mpastugghiare, mpasturare tr.

pastoie (legato con -) : mpastugghiatu, mpasturatu agg.

pastoie (liberare dalle -) : spasturare tr.

pastoie (libero dalle -) : spasturatu agg.

pastone : be[v]erone, pastune sm.

pastorale : pasturale sm.

pastore : pasture, pecuraru; alanu, calanu, ualanu; accaru sm.

pastorello : pecurarieδδu sm.

pastoso : pastusu agg.

pastrano : pastranu sm.

pastura : pastura sf., pabbulu, pasculu sm.

patacca : patacca, parpagghiola sf.

pataccaro : pataccaru sm.

patata : petata sf.

patata dolce : petata zuccarina sf.

patate (bocconcino di -) : panzarottu sm.

patella : pateδδa, cozza sf.

patente : patente, licenza sf.

paternale : filastroccula, llâta te capu sf.

paterno : paternu agg.

paternoster : patarnosci sm.

patibolo : furca sf., furchie sf.pl.

patimento : patimientu sm.

patina : pàtena, pòndeca sf.

patinare : patenare tr.

patinatura : patenatura sf.

patire : patire, soffrere, suffrire tr. e intr.

patito : patutu, suffertu agg.

patria : patria sf.

patrigno : patrignu, patriu sm.

patrimonio : pruetate, pruetà, rrobba sf.

patrocinio : patruciniu sm.

pattare : mpattare, pattare tr.

pattina : patta sf.

patto : pattu, ccordu sm.

pattuglia : battuglia sf.

pattugliare : battugliare tr.

pattuire : fissare, ppuntare, stabbelire tr.

Patù : Patù geogr.

paura : paura, anema te fore sf.

paura improvvisa : pàntecu sm.

pauroso : paurusu, spantumusu agg.

pausa : pausa, fermata sf., defriscu sm.

pausa nel gioco : fallocu sm.

pavimentare con blocchi di pietra dura : basulare, nzalecare tr.

pavimentare con cemento : astrecare tr.

pavimentare con lastre di pietra : cchiancare tr.

pavimentare con mattoni : mattunare tr.

pavimentatore : astrecaru, mattunaru, nzalecature sm.

pavimento di blocchi di pietra dura : basulatu, nzalecatu sm.

pavimento di cemento : àstrecu, astrecatu sm.

pavimento di lastre di pietra : cchiancatu sm.

pavimento di mattoni : mattunatu sm.

pavoncella : chiula, ciurla, moniceδδa sf.

pavone : bavone, paone sm.

pavoneggiarsi : mpennacchiare, mpernacchiare, squaquaracchiare rifl.

pazienza : pacenzia sf.

pazienza! : fazza Diu!, sia! inter.

pazienza (perdere la -) : spacenziare, seccare, stufare rifl., ncaδδisçiare, scuccare intr.

pazzerello : pacciarieδδu sm.

pazzia : paccìa sf.

pazzo : pacciu agg. e sm., mentessutu, nfessalutu an tuttu agg.

pecca : pecca sf.

peccare : peccare, fare peccate intr.

peccato : peccatu sm.

peccatore : peccatore sm.

peccatrice : peccatora : sf.

peccatuccio : peccatuzzu sm.

pecchione : apune sm.

pece : pice sf.

pece (spalmare -) : mpiciare tr.

pecora : pecura, mbee sf.

pecora giovane : lagna sf.

pecoraio : pecuraru sm.

pecoraio giovanetto : pecurarieδδu sm.

pecorella : pecureδδa sf.

pecorella che segue il padrone : pecurieδδu; secutieδδu sm.

pecorella (richiamo della -) : nnina nnina inter.

pecorella (verso della -) : belu; mbee, sçamu sm.

pecorile : pecurignu agg.

pecorino : pecurinu agg.

pecoroni : pecurigna avv.

pedalare : petalare intr.

pedalata : petalata sf.

pedale : petale sm., petalora, càrcula sf.

pedalino : petalinu sm.

pedana : petana sf.

pedata : petata, stampa sf., cauce sm.

pederasta : culignu, fenucchiu, fimmeneδδa, ricchiune sm.

pedicello : petecinu, stèpice sm.

pedina : petina sf.

pedule : pedulu sm.

peduncolo : petecinu, stèpice sm.

peduncolo (staccare il -) : spetecenare tr.

peggio : pesçiu, cchiu' ppesçiu agg. indecl. e avv.

peggiore : pesçiu agg. indecl., cchiu' ffiaccu agg.

pegno : pignu; zengale sm.

pelame : mantu sm.

pelare : spennare tr.

pelargonio : marvarosa sf.

pelata : chireca, luna, zella sf., còccalu sm.

peli : pili sm.pl.

peli delle ciglia : pinnuli sm.pl.

peli (coperto di -) : mpennulatu agg.

peli (senza -) : spanu, spennatu agg.

pellaio : peδδaru, staccature, sularu sm.

pellame : peδδame sf.

pellami (negozio di -) : staccaria sf.

pelle : peδδe, pelle sf.

pelle di bovino : vacchetta sf.

pelle (metà -) : menzina sf.

pelle d'oca : rizzecu sm.

pelle d'oca (sentire la - -) : rrezzecare intr.

pellegrino : pellecrinu sm. e agg.

pelliccia : peδδizza sf., pilusciu sm.

pellicina : peδδicchia; petisçena sf.

pellicola : peδδicula, peδδicchia sf.

pelo : pilu sm.

pelo corto : piliceδδu sm.

pelo lungo : pilacchiu, pilazzu sm.

pelo nell'uovo : cannàmene, scarnìpulu sm.

peloso : pelusu agg.

peltro : pinnetta sf.

peluria : pilu sm.

peluria dei frutti : pòndeca sf.

peluria volatile : carfìa sf., scarfèi sf.pl.

pena : pena sf., ciu, fiu sm.

penare : penare intr.

pendaglio : pendendiffi, pendìngulu sm., speragghia sf.

pendere : pendere intr.

pendenza : pendina, scisa sf.

pendio : bascina, scisa sf.

pene : minchia, pizza; carota sf., cazzu, cefalu, niervu, sçuèffulu sm.

pene piccolino : picareδδa, pipì sf., piricandieδδu, ungulicchiu sm.

pènero : petuzzu sm.

penetrare : feccare, nfelare, sçaffare rifl., trapanare tr.

penetrare in una donna : mintere, mpanare, mpurpare tr., ssuppare intr.

penisola : penisula sf.

penitenza : penetenzia sf.

penna : pinna, prumeδδa sf.

penna per scrivere : pinna, asta sf.

pennacchio : pennacchiu sm.

pennato : mpennatu agg.

penne (mettere le -) : mpennare intr.

pennecchio : bioccu, maδδune, màttulu sm., manna sf.

pennellare : penneδδare tr.

pennellata : penneδδata sf.

pennello : pennieδδu sm.

pennino : penninu sm.

penombra : penombra sf., friscu sm.

pensabile : pensabbile agg.

pensamento : penzamientu, mangecamientu sm.

pensare : pensare, penzare tr.

pensata : pensata, itea sf.

pensiero : pensieri, penzieri sm.

pensiero assillante : canneδδa sf., mangecamientu sm.

pensiero cattivo : malepensieru sm.

pensiero fisso : canneδδa sf., pallinu sm.

pensieroso : pensierusu agg.

pensionante : penziunante sm. e f.

pensionare : penziunare rifl.

pensionato : penziunatu sm.

pensione : penzione sf.

pensoso : pensusu, cuntritu agg.

pentimento : pentimientu sm.

pentirsi : pentire rifl.

pentola : quatareδδa sf., quataruttieδδu sm.

pentolaccia : pignata sf.

pentolino : taieδδuzzu sm.

pentolone : quatara sf., quatarieδδu, quatarottu; puzzunettu sm.

penultimo : penurtimu agg.

penuria : mancanza, scarsezza sf.

penzolare : pendere intr.

penzolarsi : ppenduricare rifl.

penzoloni : penduriculi, pisuli avv.

peonia : rosa pantofula sf.

pepaiola : pepera, pipiera sf.

pepato : pepatu agg.

pepe : pipe sm.

pepe (a mo' di -) : pipiceδδu avv.

peperella : piperiestu sm.

peperonata : peperunata sf.

peperoncino : pipitiaulu, tiaulicchiu sm.

peperone : peperussu, pepaluru sm.

peperone screziato : peperussu giallu, pipigiallu sm.

peperoni : pipi, peperussi sm.pl.

per : pe prep.

pera : pira, petrucina sf.

perbacco : cagnateδδa, cagnu, mannaggia, minchia, sangu! inter., papaleu, pe papaleu! inter.

perbene : pebbene agg. indecl.

perca : perchia sf.

percalle : bergalla sf.

perché : percene, percé, peccé cong.

perciò : pe cquistu cong.

percossa : botta sf., cuerpu sm.

percosso : cuetu, curpitu, pigghiatu agg.

percuotere : attere, cogghiere, curpire tr., ttinchiare intr.

percuotere con marra : arrisçiare, mazzisçiare, tungunisçiare tr.

percuotere con pietre : petrisçiare, zullare tr.

percuotere con pugni : bullare, cazzottisçiare, ncutugnare, tafarisçiare tr.

percuotere con schiaffi : sçaffisçiare, sçaffunisçiare, scuscinare tr., scaccare intr.

percuotere sul costato : scustulare, scustulisçiare tr.

perdere : perdere tr.

perdere d'aria : spentare intr.

perdere la voce : mbrafare intr.

perdere la voglia : ncaδδisçiare tr. e intr.; stuffare rifl.

perdere tempo : traccheggiare intr.

perdere tutto al gioco : spallire, spasulare intr.

perdiana : capu te cazzu!, cazzu!, cazzateδδa, cagnu, coccia!, cocciulata, lampu!, mannaggia, sangu! inter.

perdinci : pe lla matosca!; [a'] ffa' nculu, ba!; minchia!, saièmmara!, lampu!, porcu ddinci, porcu ddisi inter.

perdita : perdenzia, perdenza, persa sf., mancamientu sm.

perdita doppia : persa dubbula sf.

perditempo : pierditiempu, cerniientu, petezzòppeca, retupete sm. e f., scioperatu, spacendatu agg.

perdonare : perdunare, bbunare, beneticere, ffrancare tr.

perdono : perdunu sm.

perfetto : perfettu, itenticu agg.

perfezionare : perfeziunare tr.

perfezione : perfezione sf.

perfidia : trestizia sf., malecore sm.

perfido : pierfetu, mpierfetu, fetente, fetentusu, ntrepetu, ntrepetazzu, spaccimusu, tristu agg.; cainu, maleccore, sçiuda, spaccime sm.

pergamena : bergamena sf.

pergola : prèula sf.

pergolato : preulitu sm.

pericolante : periculante; traballante agg.

pericolare : periculare intr.

pericoli (chi cerca -) : zumparìculu sm.

pericolo : periculu sm.

pericoloso : periculosu, perniciosu agg.

periodo : periutu sm.

perito : peritu sm.

peritoneo : armuliδδe sf.pl., zippa sf.

perizia1 : perizia sf., mpriezzu sm.

perizia2 : braura, prattechezza sf.

periziare : periziare, mprezzare tr.

perla : perla, matreperla, perna sf.

perle (collana di -) : vezzu sm.

perlina : curaδδu sm.

perlomeno : pe llu menu, ammenu avv.

perlopiù : pe llu cchiui avv.

perlustrare : battugliare; rispecare tr.

permaloso : ncagnusu, ncazzusu, umbrusu, urrusu agg., ruespu sm.

permesso : permessu, cunsensu sm.

permettere : permettere, cunsentire, fare fare, lassare fare tr.

permuta : tèrmuta sf., cangiu sm.

permutare : cangiare tr.

pernacchia : pernacchia sf.

pernacchie (fare -) : pernacchiare tr., fare la iosa intr.

pernacchie (serie di -) : pernacchiata, iosa sf.

perno : piernu, ferrezzulu, masculettu, masculu sm.

perno dell'aratro : canicchia sf., cugnu, masculu sm.

pernottamento : pernottu sm., durmuta, nuttata sf.

pernottare : pernuttare intr.

pero : piru, petrucinu sm.

pero selvatico : piràsçenu, pirazzu sm.

però : però, ma; intantu cong.

peronospera : farfara, lupa, tezzunara sf.

perpendicolare : rittu, tisu agg.

perpendicolarmente : mpiernu avv.

perpendicolo (cadere a -) : mpeδδare intr.

perpetuo : perpetuu, eternu agg., sieculu sseculora avv.

persecuzione : persecuzione sf.

perseguitare : persecutare tr.

perseveranza : perseveranzia, cucuma, cucumera sf.

perseverare : perseverare, nsistere intr., ccanire rifl.

persica (pesca) : piersecu sm.

persico (pesce) : perchia sf.

persino : fena, nzena, sena avv.

persona : persona, persuna, cristiana, nunna sf., cristianu, nunnu sm.

persona alta : stanga sf.; angalone, perlangòi, stangalòi sm. e f.

persona attaccaticcia : sanguetta, scrasçia sf.; secutieδδu sm.

persona avara : carrucchiaru, cuerune, racusèu, saracune, scurtecune sm.; spachetta, spriculamigghiu, spurpanuzzuli sm. e f.; culistrittu, miagnusu , strittu te piettu agg.

persona bassa : scazzamurieδδu, scazzuzzeru, tutitu sm.; piteticchiu, tappu sm. e f.

persona bassa e grossa : còcula, cuccuasçia, cutrubbiera, malota sf.; cutrubbu sm.

persona brutta : scimia, signa, scorfana sf.; masimoru, scorfanu sm.

persona cattiva : cainu, malomu, mpisu, sçiuda, tirannu sm.

persona ciarliera : ciciarra, tròccula sf.; tecentaru sm.; chechechè, facheche, frabbulista sm. e f.

persona credula : cisterna sf.; pappacola, pappalardu sm. e f., ucchipiertu agg.

persona dappoco : brocculu, cachellu, mustisçiu, scartapieδδu sm.; cacafae, fessa, minchia sm. e f.; scartellatu agg.

persona defunta : muertu sm.; benettanima, bunanima sm. e f.

persona dinoccolata : llettecatu, scumpassatu agg.; ttillitti agg. indecl.

persona disgustosa : fetusu, spaccimusu, spulisçiatu agg.

persona elegante : ficurinu, milurdinu sm.; scicchi agg. indecl.

persona esile : candellinu, fierru felatu, spachettu sm.

persona fastidiosa : cataprasemu, insettu, mpiastru sm.

persona grassa : òccula, palasçiana sf.; bombulone, burzacchiottu, buttaquazzu, puercu sm.; rassusu, squaquaracchiatu agg.

persona grossa : cestune, ercule, stuempu, tantumergu sm.

persona grossolana : marrune, mazzarune, scimione, strappune, tàccaru, zallu sm.; scarufaterra sm. e f.

persona importante : capezzune, piezzu ressu, tantumergu sm.

persona impotente : capune, castratu, frosçiu, senzaquiδδa sm.; cufiu, uδδu agg.

persona incivile : arapu, ascaru, craparu, ellanu, màzzaru, rrunzune sm.; uastasi, uastasazzu sm. e f.

persona inconcludente : mprena pònnule, pane persu, scartapiellu sm.; sciacqualattuche, cerniientu, sparpagghia passari sm.

persona ingombrante : catafarcu, muntune, taluernu, talornu sm.

persona ingorda : cannetta sf.; ncascizzu sm.; minancuerpu sm. e f.; cannarutu, ngurdeziusu, ulusu agg.

persona linguacciuta : lingua te nfiernu, tipera sf.; malelingua sm. e f.; linguilengu, nzummeδδusu agg.

persona macilenta : mazzatescupa f.; crucefissu, saracheδδu, fierru felatu sm.; sucatiδδu, sucatillu agg.

persona monotona : chitarra sf.; δδinghiti δδanghe sm. e f.

persona navigata : zocculune sm.

persona oziosa : mmalecarne, malesçiuntu, malesçiurnu, pierditiempu, scansafatia sm. e f.; lavativu, sfatiatu agg.

persona pesante e lenta : pesara, tragghia sf.; materialune, mandalune, pesarune, petecune sm.

persona rammollita : pizza friδδa, sagna fridda sf.; maccarrune, saccu acante sm.; pappamoδδe sm. e f.

persona ripugnante : mandalune, scarafune, spaccime sm.

persona sciatta : sciàbbeca, sciabbecheδδa sm. e f.; sçiosçiu sm. e agg.; dundu, scuncignatu agg.

persona sciocca : turdàsçena sf.; babbeu, babbu, cchillu, cheli, minecu, papacchione, pappacallu, turdu sm.; fessa, maccarrune, mangiafàe, minchia, pappacola, pampasçiune sm. e f.; cufiu, scemu agg.

persona scontrosa : espa, muscia nchiata, muscia resta sf.; ngrugnu, ruespu sm.; lassamestare sm. e f.

persona seccante : nzicchia, scrasçia sf.

persona sgraziata : ranocchiula sf.; ccionni, ranecchiulu, scalandrune, zamparu sm.; baconchi sm. e f.

persona sorniona : gesuita, lupu surdu sm.; capicalatu agg.

persona spaventosa : nannorca sf.; masimoru, maulune, mauru, nannuercu sm.

persona testarda : capustieδδu, faccitemulu, manzarune, mulu sm.; capitecestune, capitetrozza, capuesi sm. e f.; capitestu agg.

persona tonta : capiteciucciu, pappalardu, sumaru sm.; capiteozza, capitecanigghia, capitecestune, žužžù sm. e f.; cucuzza sf., ucchipiertu agg.

persona volubile : bandera sf.; pupazzu agg.; burginella sm. e f.; capiressu, capòtecu, lunàtecu, sçianaru, sçianàtecu, stuètecu agg.

persona che adesca : caggianeδδa, lazzarona, mazurca sf.

persona che insidia : fimmenaru, lazzaru, mandiδδu, puercu, rasçantinu sm.

persona che orina spesso : pesciacchiaru sm.

persona che piagnucola : chiangimuerti sm. e f.; mugnulusu agg.

persona che scorreggia : cacarone, piretaru, pitetaru sm.

persona che segue gli altri : pecureδδa sf.; pecurieδδu, secutieδδu sm; retupete sm e f.

persona che si espone ai pericoli : franteδδusu agg., zumparìculu sm. e f.

persona con labbra grosse : musi te puercu sm. e f.

persona con naso adunco : chicci, nasi te castarieδδu sm. e f.

persona con naso camuso : nasiscrafazzatu agg.

persona con naso profilato : nasimprufelatu agg.

persona con pancia prominente : utte sf.; bombulone, burzacchiu, panzarottu, panzune sm.; trippusu agg.

persona con testa penzolone : capicalatu, capittummatu agg.

personaggio : persunaggiu, capezzune, piezzu ressu, tantumergu sm.

personale : persunale agg. e sm., particulare, patrunale agg.

personalità : persunalità sf.

personcina : persuncina sf., ficurinu sm.

personificato : persunificatu agg.

perspicace : finu, spetentusu, suttile, uecchiufinu agg.

persuadere : persuatere, persuatire, capacetre, cunvincere, cunvencire tr.

persuasione : persuasione, cunvinzione sf.

persuasivo : capacetusu agg.

persuaso : persuasu, cunvintu, capacetatu, securu agg.

pertica : perteca, asta, cantinella, staciδδa, stanga sf.

pertinace : ncapunitu, ncarnatu, tuestu te capu, ustinatu agg.

pertinacia : bonasçiana, cucumera, ustinazione sf.

pertinacia (agire con -) : ncapunire, ncarnare rifl.

pertosse : nnicateδδa, tosse brutta sf.

pertugiare : pertusare, spertusare, caurtare, furare, scarassare, trafurare, trapanare tr.

pertugio : pertusu, bucu, cauertu sm., caorta, carassa sf.

pervertimento : casinu, mputtanamientu sm.

pervertire : mputtanare, mputtanire, mputtanisçiare, ncasinare tr. e intr.

pervertito : mmalemenatu, mputtanutu, mputtanisçiatu agg.

pesa : pesa, pisa sf.

pesante : pesante, crausu, massicciu agg.

pesantezza : pesantezza sf.

pesantezza di stomaco : chiummu, cumbru, ngagghiu sm.

pesa pubblica : bìlicu sm.

pesare : pesare, criscere, cuntare, mmesurare tr.

pesata : pesata, pisa sf.

pesata di 20 Kg. : pisa sf.

pesato : pesatu, cresciutu agg.

pesca : mbrecoca, percoca, precoca sf., mbrecuecu, percuecu, precuecu, percocu sm.

pesca persica : piersecu, persicu sm.

pesca : pesca, pisca sf.

pesca marina (pesce) : perchia sf.

pescare : pescare tr.

pescato : pescatu sm.

pescatore : pescatore, piscatore, marenaru sm.

pesce : pisce sm.

pesce piccolino : pisciceδδu, pesciulinu sm.

pescecane : piscecane sm., canesca, erdesca sf.

pesce marinato : scapece sf.

pesce spada : piscespata sm.

pesce (commerciante di -) : iatecaru sm.

pesce (venditore di -) : pescindulu sm.

peschereccio : lampara, paranza sf.

pesche (marmellata di -) : percocata sf.

pesci (specie di -) :

- alice sm.

- alicettu sm.

- angiulinu sm.

- argentinu sm.

- calamaru, calamarettu sm.

- canesca sf.

- capozza sf.

- càsçiulu sm.

- cazzata sf.

- cazzu de mare, cazzu de rre sm.

- cefalu sm.

- cernia sf.

- cuggiune sm.

- curnale sm.

- dottu sm.

- fimmeneδδa sf.

- làppana sf.

- latterinu sm.

- lucerna sf.

- lutrinu sm.

- luzzu sm.

- mascularu sm.

- mòtulu sm.

- murena sf.

- occhiata sf.

- opa, opareδδa, opa te mazza sf.

- palamita sf.

- palumbu sm.

- parasaula sf.

- perchia sf.

- pescatrice sf.

- pisce càgnulu sm.

- piscecane sm.

- piscespata sm.

- pupiδδu sm.

- rasçia, rasçia petrosa sf.

- rendineδδa sf.

- ricciola sf.

- salamone sm.

- sammarita sf.

- saràca sf.; saracheδδu sm.

- sàracu sm.

- sarda sf.

- sarpa sf.

- sbarru sm.

- scarpetta sf.

- scorfana sf., scorfanu sm.

- scottu sm.

- scummaru sm.

- seccia sf.

- serriola sf.

- sogghiula sf.

- sparu sm.

- specaluru sm.

- spicula sf.

- spina sf.

- spinula sf.

- tòtanu sm.

- tremula sf.

- trotta, trutta sf.

- urata sf.

- (v)erdesca sf.

pesci di diversa specie : fracaglia sf.

pesci in salamoia : scapece sf.

pesci neonati (massa di - -) : sçuma sf., argentini, musçatieδδi, spumatiδδi sm.pl.

pesciolino : pisciceδδu, pesciulinu sm.

pescivendolo : pescindulu sm.

pescivendolo grossista : iatecaru sm.

pesco : mbrecuecu, percuecu, percocu; piersicu sm.

peso : pisu sm.

peso (aumentare di -) : criscere (benetica!) intr. e tr.

peso (calare di -) : spirdare, sfriddare intr.

peso (del telaio ?) : dundulu, tummarieδδu sm.

pessimo : pessimu, mutu fiaccu agg.

pesta : pista, petata, stampa sf.

pestare : catisçiare, mmuttare, ncarcagnare, ncasare, scarcagnare, stumpare, stumpisçiare tr.

pestata : stumpata sf.

pestata col piede : catisçiata, ncarcagnata sf., catisçiamientu sm.; petetozze sf.pl.

pestello : stumpaturu, pesaturu sm.

pesto : stumpacchiu, stumpatu sm., stumpata sf.

pestone : ncasaturu sm., varra sf.

petacciola : petaccia, pèttula sf.

petalo : frondiceδδa sf.

petardo : furgulune, treniceδδu sm., carcassa, risposta sf.

peto : pipetu, piretu, pitetu, piteticchiu, pupù sm.

petrolio : petrogghiu, petrogliu, petroliu sm.

petroso : petrusu, petruδδulusu agg.

petroso (terreno -) : petruδδaru sm.

pettegolare : petteculisçiare, fuerfecare, nzummeδδare intr.

pettegolata : petteculamientu sm.

pettegolezzo : pettieculizzu, nzummieδδu sm., mardicenza sf.

pettegolo : pettieculu, linguilengu, nzummeδδusu, pertechinu agg., trasitizzu sm.

pettina : pettigghia sf., bavaglinu, pettale sm.

pettinare : gnettare, rammenare, spelecare, spetecare, spetucchiare tr.

pettinata : gnettata, rammenata sf.

pettinato (tessuto) : pettinatu sm.

pettinatura : pettinatura, gnettatura sf.

pettinatura piatta (con - -) : capu te mita loc.

pettine : pettine sm., pettenessa sf.

pettine a denti stretti : pettenieδδu, spetecaturu, spiccicaturu sm.

pettinino : pettenicchiu, pettenieδδu sm.

pettino : pettinu sm.

pettirosso : piettirussu, ruezzu sm.

petto : piettu sm.

(a) petto nudo : spetturratu agg.

pettorale : petturrale, petturrune sm., petturrata sf.

pettorina : petturrina sf.

pettoruta : petturruta agg.

petulante : zzeccusu agg., nzicchia, scrasçia sf., tirantrame sm. e f.

pezza : pezza sf., teccu, telu sm.

pezza (straccio) : pezza, pezzuδδa, mappa, mappina sf.

pezzatura : pezza sf.

pezze da piedi : pezze te pieti sf.pl., spatursi sm.pl.

pezzente : pezzente, pezzanculu sm. e f., pezzentusu, puerieδδu, repezzatu, strazzatu agg.

pezzenteria : pezzenteturia sf.

pezzentone : strazzone sm.

pezzetti : spezzature sf.pl.

pezzettino : pezzettu sm., chica, stozziceδδa sf.

pezzetto : stozza sf., stuezzu sm.

pezzo : piezzu sm., stozza sf.

pezzo intero : pezza sf., piezzu sm.

pezzo di… : piezzu te…, pascali te…, spaccime te… sm., asça sf.

pezzuola : pezzuδδa, mappina sf.

Pia : Pia, Piuzza pers.

piacere1 : piàcere, piacire; cuδδare, ntunare intr.

piacere2 : piacire, faore sm., curtesia sf.

piacere3 : piacere, gustu, custu sm.

piacevole : piacevule, bellu agg.

piaga : piaca, piaa, ferita sf., malatu sm.

piagare : piacare rifl.

piagnisteo : chiangisteu, lagnu, picciu, rungulu sm., mugnùli sm.pl.

piagnona : prèfica, rèputa sf.

piagnone : chiangimuerti sm. e f., lagnusu, mugnulusu agg.

piagnucolare : chiangere a uecchiu, mugnulisçiare, piulare, rugnulare, rungulare intr.

piagnucolio : chiangisteu, lagnu, mùgnulu, picciu, rùngulu sm.

piagnucolone : chiangimuerti sm. e f., mugnulusu agg.

piagnucoloso : lagnusu, mugnulusu agg.

pialla : chianuzzu sm.

pialla grossa : spiana sf., sgrussinu sm.

pialla a taglio concavo : sgusciu sm.

piallare : chianulisçiare, tulare tr.

piallone : chianettune sm., spiana sf.

pianella : chianella sf., chianiellu sm.

pianerottolo : mignanu sm., chiazzetta, piazzetta sf.

pianeta : planeta sf.

piangere : chiangere intr. e tr.; lacremare intr.

piangere singhiozzando : ssegnuttare intr.

piangere sommessamente : ncusçere rifl.

piangere uggiosamente : mugnulisçiare, rungulare intr.

piano : chianu, pianu sm.

piano del carro : lettèra sf.

piano (lentamente) : chianu avv.

pianoforte : chianuforte, pianuforte sm.

pian pianino : chianu chianu, chianillu, bellu bellu, catti catti, fiu fiu, gnemmi gnemmi, pinguli pinguli, piu piu, tippiti tappiti, trippiti e trappi, tumba tumba avv.

pianta : chianta sf., arverieδδu sm.

pianta cespugliosa : mucchiu sm.

pianta da seme : sementara sf.

pianta del piede : chianta, petata sf.

pianta orticante : bampaculi, pampaculi sm., lurdicula sf.

pianta pampinosa : pampanaluru agg.

pianta planimetrica : pianta, mappa sf., pruggettu sm.

piantaggine : petaccia, lingua te pecura sf.

piantare : chiantare, mpezzare tr.

piantare in asso : nquartare tr.

piantastecchi : sbruècculu sm.

piantato : chiantatu, ncippatu agg.

piantato saldamente : chiantutu agg.

piantaiolo : chiantaluru, chiantaturu sm.

piantella : chianteδδa, fàmice sf.

piantime : chiantime sf.

piantina : chianticeδδa sf.

piantina nana : nanulieδδu sm.

pianto : chiantu sm.

pianto uggioso : chiangisteu, chiantillu, rungulu sm.

piantone : piantone sm., sentinella sf.

pianura : chianu sm., terrapiana sf.

piastra : piastra, lastra sf.

piastra bucata : parpagghiola sf.

piastra dentata : serretta, murgitella sf.

piastrella : mattune sm; mattunella sf.

piastrellaio : mattunaru sm.

piastrellare : mattunare tr.

piattaia : piattèra sf., sculapiatti sm.

piatti musicali : piattini sm. pl.

piatti musicali (suono dei - - ) : zinda zinda sm.

piattino : piattinu, piatticeδδu sm.

piatto1 : chiattu, pianu, piattu, spasu agg.

piatto2 : piattu sm.

piatto della stadera : barella sf.

piattola : chiattiδδu sm., chiàttula sf.

piattone : piàttula sf.

piazza : chiazza sf.

piazzaiolo : chiazzaluru sm.

piazza pulita : repulisti sm., tabbula rasa, terrapiana sf.

piazzuola : chiazziceδδa, piazzetta sf., largu, larghiceδδu sm.

piccante : piccante, piccantinu, forte, maru agg.

picchiare : àttere tr., tuzzare, tuzzuliare, tuzzulisçiare intr.

picchio : picu sm.

picchiottare : tuzzuliare intr.

picchiotto : tuzzaturu, tuzzulaturu sm.

piccino : picciccu, cciccu, piccinnu, ninni agg.

picciolo : petecinu, scafuèzzulu, stèpice sm.

picciolo (staccare il -) : spetecenare tr.

piccionaia : pecciunara sf.

piccione : pecciune, palumbu, ruccu sm.

piccione selvatico : fasa sf.

piccione (richiamo del -) : ruccu ruccu sm.

picciotto : picciottu sm.

piccolezza : cannàmena, cosa te nienti, fessaria, stizza sf., scarnipulu sm., minimieδδi sm.pl.

piccolino : cciccu, cicicchiu, piccicchieδδu, piccinnieδδu agg.

piccolo : picciccu, piccinnu, picculu agg.

picconare : zuccare tr. e intr.; lattunare tr.

piccone snello : zueccu, zeccu sm.

piccone tozzo : mmannarune, scamarru, zappune sm.

picconiere : zuccature sm.

piccozza : zappune, mmannarune sm.

picnic : riu sm.

picozzo : pecuezzu, capuezzulu sm.

picridio (erba) : calatizzu sm.

pidocchio : petucchiu sm.

pidocchio (uovo di -) : lìndene, chiattiδδu sm.

pidocchioso : petucchiusu agg.

piede : pete sm.

piede dell'albero : capitòzzulu, petecune sm., pieti sm.pl.

piede dopo piede : pete cata pete avv.

piedi (in punta di ) : tippiti tappiti, trippiti e ttrappi avv.

piedi (rumori di -) : petetozze sf.pl.

piedistallo : petestaδδu sm.

piedritto : stàntulu sm.

piega : pieca, chica sf., rispu, ùrgulu sm.

piega ampia : cannone sm.

piegabaffi : contrabbaffi sm.

piegare : piecare, nduccecare, rispulare; buccare, chicare tr.

piegare in due : ntubbulare tr.

piegarsi da un lato : buccare intr., nchinare, ncrinare rifl.

piegato : piecatu, nduccecatu, buccatu, chicatu agg.

pigato a uncino : runcigghiatu agg.

piegato sull'addome sofferente : ccurchiatu, strangugghiatu agg.

piegatura : piecatura sf., ndùccecu sm.

pieghettare : piechettare, rispulare, rricciare tr.

pieno : chinu, curmu, ncurmunatu agg.

pietà : piatate, piatà sf.

pietanza : piatanza, menèscia, pursione sf.

pietanza eleborata : pasticciu sm.

pietanza schifosa : cifreca, cuiurda, pappacoδδa, pappardeδδa, pappareδδa, zozza sf.

pietoso : piatusu, piatosu agg.

pietra : petra sf.

pietra calcarea dura : petra ia sf., petra te Santa Cisaria sf.

pietra calcarea giallo-bruna : càrparu sm.

pietra calcarea granulosa : tufu sm.

pietra calcarea leccese : petra leccese sf., leccisu sm.

pietra di confine : lìmmete sm., finita sf.

pietra grossolana : màzzara sf., màzzaru sm.

pietra sagomata : cuenzu sm.

pietra = peso di 5 Kg. : màzzara sf.

pietra focaia : petrina sf.

pietrame : petrame, petruδδulame sm.

pietra pomice : petra pumeca sf.

pietrata : petrata sf.

Pietro : Pietru, Petruzzu pers.

pietrisco : fricciu sm.

pietrisco di riempimento : petre saurre sf. pl.

pietrisco (spandere -) : nfricciare tr.

pietroso : petrusu, petruδδulusu, tencinusu agg.

pietruzza : petriceδδa sf., petruδδu, petruδδulu, tuδδu sm.

pietruzza di feldspato : petra de stulara sf.

pietruzza di opale : uδδia sf.

piffero : pifferu, bifaru, fraulu sm.

pigia pigia : nfurra nfurra sm.

pigiamento : nfurramientu sm.

pigiare : ncarcagnare, ncarcare, ncarrare, ncaseδδare, nfurrare, springere, stumpare tr.

pigiare l'uva : mmustare, stumpare tr.

pigiata : ncarrata, nfurrata sf.

pigiato assai : nzardacchiatu agg.

pigiatura : stumpatura sf.

pigione : pesune sf.

pigliare : pigghiare, zzeccare tr.

pigliare saldamente : nfergiare, nferrare tr.

pigliatutto : pigghiatuttu sm.

pigliatutto (asso -) : piripacchiu sm.

pigna : pignu sm.

pignata : pignata sf.

pignata piccola : pignateδδa sf., pignatieδδu, pignatuzzu sm.

pignata (cottura alla -) : pignatu sm.

pignolo : pignulusu, meraculusu, meticulusu, petòtecu, picciusu, piulusu agg.

pignone : pignune, muntune sm.

pignone (innalzare un -) : mpegnunare tr.

pignorare : mpignare tr.

pigolare : piulisçiare intr.

pigolio : ciu ciu, piu piu sm.

pigrizia : lagna, pucundria sf., ncrisci sm.

pigro : carniale, lavativu, ncresciusu agg., retupete sm. e f.

pigrone : ncresciogna sm. e f.

pila : pila, pileδδa sf.

pila per l'acqua : pelune sm.

pila per la calcina : caucenaturu sm.

pila per olio : martinieδδu sm.

pila per uva : parmientu sm.

pilastro : pelastru sm.

pillola : pillula, cumpressa sf., pinnulu sm.

piloro : ucca de lu stomecu sf.

piluccare : pezzulisçiare, speδδuzzecare tr.

pino : pignu sm.

pinolo : pignulu sm., mendula te pignu sf.

pino silvestre : pigniceδδu sm.

pinza : tanagghiuzza sf.

pinzetta : zipputeδδa, zipputella sf.

pinzochera : biatilla, bizzoca sf.

Pio : Piu pers.

pioggerella : acquiceδδa, frusciateδδa sf., piu piu sm.

pioggia : acqua sf., [f]uggiana, [r]usçiana agg.

pioggia (goccia di -) : nziδδu sm.

pioggia di breve durata : dacquata, frusciata, nziδδecata sf.

pioggia di bocciolini : munda, prumeδδa sf.

piolo : piulu, fuste sm.

piombare : nchiummare, piumbare tr.

piombato : nchiummatu, piumbatu agg.

piombo : chiummu, piumbu sm.

piombo (filo a -) : filu a piumbu sm.

piota : monticeδδu, muntunceδδu sm.

piovana : fuggiana, uggiana, usçiana agg.

piovere : chioere, chiuire, nziδδecare intr.

piovere a dirotto : scarecare, chioere a capase, a ccapasuni intr.

piovigginare : chioere piu piu, chioppitare, nziδδecare, nziδδisçiare, piulisçiare intr.

piovigginare con il sole : (la urpe) maretare rifl.

pipa : pippa sf.

pipa piccola : pippareδδa sf.

pipa puzzolente : pippazza sf.

pipa (incrostazioni della -) : tartaru sm.

pipistrello : surgelindiu, surge cu l'ale, surge ulante sm., arturigghiula sf.

pipita : pepita sf.

pira ardente : focara sf.

pira spenta : catasta sf.

piramidetta d'argilla : dùndulu, pisu, tummarieδδu sm.

piroetta : piruletta, cucuruzzula, cuturuzzula, otareδδa sf.; sçiucarizzi sm.pl., strìnculu sm.

pirolo : pìrulu sm.

piroscafo : papurettu sm.

pirotecnico : fuchista, furgulunaru sm.

piscia : pesciata, pescina, pipi, urina sf.

piscia di animale : pesciazza sf.

piscialetto : pesciacchiaru sm.

pisciare : pesciare, urinare, fare pisci intr. e tr.

pisciata : pesciata, pipi, pisci sf.

pisciatoio : pesciaturu, urinale sm.

piscio : pescina, pipi, pisci sf.

piscione : pesciacchiaru sm.

piselli e pane fritto : pesieδδi a muersi, muersi sm.pl., ciardeδδa sf.

piselli (baccello secco di -) : fascina sf.

pisello : pesieδδu sm.

pisello (pianta di -) : peseδδara sf.

Pisignano : Pisignanu geogr.

pisolino : marisçiu sm., nannareδδa sf.

pispola : sprinzu sm.

pissi pissi : ciu ciu, ci ci ci sm.

pistacchio : pistacchia sf.

pistagna : pistagna sf.

pistagnina : cullettinu sm.

pistola : pistola, rivulterra sf.

pistolettata : pistulettata, revorverata sf.

pistolone : pistulune sm.

pittore : pettore, pintore sm.

pittura : pettura sf.

pitturare : petturare, depingere, pengire tr.

più : cchiui, cchiu', cchiummutu avv.

piuma : pinna, pinniceδδa, pruma, prumeδδa sf.

piumino : piuminu, pugghiu sm., mappa sf.

più poco : cchiuppicca avv.

piuttosto : cchiuttostu, macari avv.

piviale : mantu sm.

piviere : pulieri sm.

pizzella : murfettata sf.

pizzicante : pezzecante, forte, sçante agg.

pizzicare : pezzecare, pungere tr., usçare intr.

pizzico : pezzecata sf.

pizzico sulla guancia : pizzichiδδu, pizzichillu sm.

pizzico (segno di - ) : pezzecatura sf.

pizzicotto : pezzecata sf.

pizzo : pizzu; beccu sm.

pizzuto : pezzutu agg.

placare : pracare, carmare, chetare, mmansire, ncuccciulare tr.

placato : carmatu, carmu, manzu, ncucciulatu agg.

placenta : seconda sf.

placido : pracetu, buenu, pacifecu, scusçetatu agg.

plagiare : mmacare, nfatturare, nfatuire tr.

planimetria : mappa, pianta sf., pianu, pruggettu sm.

plantare : chiantieδδu sm.

platano : pratanu sm.

platea : pratea sf.

platessa : cazzateδδa sf.

platino : pratinu sm.

plebe : prebe sf.

plebeo : prebeu agg.

plenario : prenariu agg.

plenilunio : quintatecima sf.

plettro : pinnetta sf.

pleurite : preurite sf.

pneumatico : cupertone sm.

pochino : picchiceδδu agg., mursieδδu sm., nticchia, stizza, stozziceδδa sf.

pochissimo : minimienzu sm., picca e filu avv. e sm.

poco : picca agg. indecl. e avv., picchi avv.

poco (piu -) : cchiu' ppicca avv.

poco e niente : picca e filu sm. e avv.

poco fa : piccarretu, moirretu avv.

poco poco : onza onza avv.

podagra : putàreca sf.

podagroso : putarecusu agg.

podere : chesura, chiesura sf., campu, fondu, fore sm.

podere piccolo : chiesureδδa sf., fondarieδδu, foriceδδu sm.

podestà : putestà sm.

poema : puema sm.

poesia : puesia sf.

poeta : pueta sm.

poetico : puetecu agg.

poggiare : mpuggiare, puggiare, ncummere, pusare tr.

Poggiardo : Busçiardu geogr.

poggio : poggiu sm.

polca : porca sf.

polemica : palèa, pelèa, purfèteca sf.

polemico : puletecusu, purfetiusu agg.

polemizzare : mpeleare, purfetecare intr.

polenta : pulenta, farra sf.

polentone : pulentone sm.

poligonacea (erba) : centunnuture sf.

poliomelitico : giuncu, rrancatu sm.

poliomelitico (diventare -) : giuncare intr.

politica : pulitica sf.

politico : puliticu agg.

polizia : pulezia sf.

polizziotto : pulizziottu, miliziottu, sbirru sm.; uardia sf.

polla : ugghiu sm.

pollaio : puδδaru, aδδinaru sm.

pollastra : puδδascia sf.

pollastrella : puδδasceδδa sf.

pollastro : puδδasciu sm.

pollice : pulecaru, tisçetu ruessu sm.

pollino : uecchiu te pisce sm.

pollo : aδδu sm.

pollone : puδδina sf., burbasçenu, [f]etusu, sçattune, spuntune; cane, mulu sm.

polloni (gettare -) : sçattunisçiare, buttunare, cacciare intr.

polloni (staccare -) : scunare tr.

polmone : purmone sm.

polmonite : purmunite, puntura sf.

Polonio : Puloniu pers.

polo nord : pulunordu sm.

polo sud : pulusuddu sm.

polpa : purpa, carne mazza sf.

polpa dei poponi : muδδicazza sf.

polpaccio : muδδecazzu sm.

polpetta : purpetta sf.

polpo : purpu sm.

polpo grosso : purpàsçena sf.

polposo : purpusu, carnutu, purputu, muδδecusu agg.

polsino : pužinu sm.

polso : pužu sm.

polso (stringere col -) : mpužžare intr.

polsonetto : pužžunettu sm.

poltiglia : bobba, cifreca, zozza sf., mustunigghie sf.pl., mustisçiu sm.

poltiglioso : mmesçusu agg.

poltrona : purtrona, puttrona, durmosa sf., canapeu, sufà sm.

poltrona (sedere in -) : sputtrunare rifl.

polvere : purvere sf.

polverino : renaluru, renarulu sm.

polveroso : mpurveratu agg.

pomata : pumata, mantichiglia sf., nguentu sm.

pomelli : mili sm.pl., purpureδδe sf.pl.

pomello : brumieδδu, spagnulettu sm.

pomfo : essetura, mpuδδiceδδa sf., freculìtulu, freurìculu, punticciu sm.

pomfo grosso : foca, mpuδδa, panocchia sf., ranieδδu, spocu sm.

pomice : pumice sf.

pomiciare : freculare, trusciare rifl., scampulare, scampulisçiare intr.

pomiciata : freculata, franella, trusciata, rattata, scampulisçiata sf., trusciamientu sm.

pomicione : freculusu, rattusu agg.

pomo : brumu, prumu sm.

pomo d'adamo : nnùtecu, nnutu te canna sm.

pomodoro : prummitoru, pummitoru sm.

pompa : pompa sf.

pompare : pumpare tr.

Pompeo : Pumpeu, Mpeu, Peu pers.

pompetta : pumpetta sf.

pompetta per clistere : schizzettu sm.

pompiere : pumpieri sm.

pomposità : pumpusità, grandità, ufaneria, ufanetate sf.

pomposo : pumpusu, sçattusu, ufanu agg.

ponce : ponciu sm.

ponderare : punderare, punzare tr.

ponderato : punderatu, basatu, mmesuratu, pusatu, sopiu agg.

ponderazione : punderazione sf.

ponente : punente sm.

ponente (vento di -) : punentale, punente; scorciacrape sf.

ponentino : punentieδδu sm.

poniamo che : fazziamu ca, minti ca loc.

ponte : ponte sm.

pontefice : puntefice sm.

ponticello : ponticeδδu sm.

pontificale : puntificale sm.

pontificato : puntificatu sm.

popolano : pupulanu agg.

popolare : pupulare agg.

popolino : pupulinu sm.

popolo : populu sm.

popolo dei lavoratori : pora gente sf.

poppa : puppa sf.

poppare : lattare intr.; sucare, surchiare tr.

porca (scrofa) : porca sf.

porca (striscia di terra) : porca sf.

porca (solco nella -) : spaccaporca sf.

porcellana : purcellana sf.

porcellanato : purcellanatu, smartatu agg.

porcellino : puerciceδδu, purceδδu; buzzaccu, recuδδu sm.

porcellino d'india : cunigghiu surecignu sm.

porcello : bužžaccu, recuδδu sm.

porcheria : purcaria, mmucaria sf., mustigghiu, mustisçiu sm.

porchetta : purchetta, murtadella sf.

porcile : purcile sm., purchera sf.

porcino (fungo) : munìtula sf.

porco : puercu, erre, izzu sm.

porco (richiamo del -) : izzu izzu inter.

porco (verso del -) : sçamu sm.

porgere : cucchiare, dare, passare tr.

porpora : purpura sf.

porporino : purpurinu, cardinale agg.

porre : pònere, mìntere, ncùmmere, puggiare tr.

porro : spunžale sm.

porta : porta, essuta sf., usciu sm.

portabagagli : portabacagliu sm.

portaborse : strazzafacende sm.

portafiori : vasu sm.

portafogli : portafogliu sm.

portafortuna : portafurtuna sm.

portale : purtale, purtune, usciale sm.

portalettere : pustieri, pustinu sm.

portamento : purtamientu sm, portatura sf.

portamonete : portažacchini, ursieδδu sm., ursa sf.

portapacchi : bacagliu sm.

portapenne : portapinne sm.

portare : purtare tr.

portare dentro : trasire tr.

portare giù : scindere tr.

portare qua : nducere tr.

portare su : nchianare, salire tr.

portare via la morosa : fusçere tr.

portare vicino : cucchiare tr.

portaritratto : portalitrattu sm.

portasigarette : portasicarette sm.

portato : purtatu, cucchiatu, nduttu, nnuttu agg.

portello : purtellinu, spurtieδδu sm.

portento : purtientu, prutiggiu sm.

portentoso : purtentusu, meraculusu, prutiggiosu agg.

porticina : porticeδδa sf.

portico : porticale, porticu sm.

portiera : purtiera sf.

portinaio : purtararu, purtieri, purtinàiu, purtinaru sm.

portineria : purtinaria sf.

porto : puertu, portu sm.

portoncino : purtieδδu, purtuncinu sm.

portone : purtune, purtale, usciale sm.

porzione : pursione, posta, stozza sf.

posa : posa sf.

posare : pusare, puggiare, ncummere tr.

posato : ccuntu, puggiatu agg.

positivo : pusetivu agg.

positura : pustura sf.

posizione : pusizione sf.

possanza : pussanzia, forsa, putenzia sf.

possedere : pussetire, (a)ire, tenire tr.

possessione : pussessiuni sm.pl.

possessivo : sçelusu agg.

possesso : pussessu sm.

possibile : pussibbile agg.

possibilità : pussibbilità, facurtate, facurtà; manera sf., mezzu sm.

possidente : pussitente, bonatenente, civile sm. e f.

posta : posta sf.

posta nel gioco : misa sf., piattu sm.

postale : pustale agg.

postale (impiegato -) : pustieri sm.

posteggiare : pusteggiare intr. e tr.

posteggiatore : pusteggiatore sm.

posteggio : pusteggiu sm.

posticcio : pustizzu, fausu agg.

posticino : posticeδδu, asçiceδδu; angulicchiu sm.

postino : pustinu, pustieri sm.

posto : postu, asçiu, puntu, puntune sm., anda, parte sf.

posto (lasciare il -) : scasare, smammare intr.

potare : putare, mmundare, scurmunare tr.

potassa : putassa sf.

potatore : putature, mmundature sm.

potature (cime) : ramagghia sf., leune, pendagghie sf.pl.

potente : putente, forte agg., capezzune, òmmene te pužu sm.

potenza : putenzia, forsa, pussanzia sf.

potere1 : putere sm., forsa sf.

potere2 : putire intr.

pouf : pugghiu sm.

poverello : puerieδδu, perieδδu, puarieδδu agg. e sm.

poveretto : puericciu, pericciu agg.

poverino : pericciu, puèru agg.

povero : pòeru, pôru, puerieδδu, perieδδu agg.

povero me, te, … : puèru a mie, a tie, …; fuecu miu, tou, …; mara mmie, ttie, … inter.

povero assai : muertu te fame, pezzanculu sm., pezzentusu agg.

povertà : puertate, puertà, puvertà, meseria sf.

povertà estrema : pezzenteturia sf.

pozza d'acqua : conca sf., laccu, lacquaru sm.

pozzanghera : lacu, lutacchiu, òtunu, pantanu sm.

pozzetto : puzzettu, puzziceδδu; angelu, martinieδδu sm.

pozzi (scavatore di -) : puzzaru sm.

pozzo : puzzu sm.

pozzo nero : fogna, sçettalora sf., tumbinu sm.

pranzo : pranzu, banchettu sm.

prataiolo (fungo) : lardaru sm.

pratica : pratteca, prattechezza, braura sf.

praticare : prattecare tr.

pratico : prattecu, buenu agg.

prato : pratu sm., fattizza sf.

preamboli futili : isti asti sm. pl.

precauzione : precauzione, quatela sf.

precedente : te prima avv.

precedere : nantienire, sçire a nanti intr.

precetto : precettu sm.

precipitare : catire, ncrapazzare, sçuppare nterra intr., menare, straulare tr.

precipitarsi : precepetare, menare, sprefundare rifl.

precipitarsi in frotta : ssamare intr.

precipitosamente : canazzacane, nturtigghiuni avv.

precipizio : precepiziu, derrupu sm., prefundi sm.pl.

precisare : precisare tr.

precisione : precisione sf.

preciso : precisu, esattu, giustu, scrupulusu agg.

precoce : prematiu agg.

precoce (non -) : tardiu agg.

predestinare : fatare tr.

predestinato : designatu, fatatu agg.

predella : seδδa sf.

predellino : staffune sm.

predica : preteca sf.; paneggirecu sm.

predicare : pretecare tr.

predicatore : pretecatore sm.

prediletto : caritu agg.

predire : fatare, nduenare tr.

predisposto : dispostu, prontu; suggettu agg.

predonazione : nantiparte sf.

preferenza : preferenza sf.

preferibile : preferibbile, megghiu agg.

preferibilmente : cchiuttostu avv.

preferire : preferire tr.

preferito : preferitu agg.

prefetto : brefettu, prefettu sm.

prefettura : brefettura, prefettura sf.

prefica : prefica, reputa sf.

pregare : precare, preare, priare tr.

preghiera : prechera, prechiera sf.

preghiere : cose te Diu sf.pl.

pregiare : preggiare tr.

pregiato : preggiatu agg.

pregio : prieggiu, valore sm., valitura sf.

pregna : prena, mprenata agg. f.

pregno : nfussu, suppu agg.

prelibato : prelebbatu, squesitu agg.

premere : ncafare, ncarrare, ncaseδδare tr.

premere (importare) : (nde) premere, ntaressare intr.

premiare : premiare, recalare tr.

premiazione : premiazione sf.

premio : premiu, recalu sm.

premunirsi : quatelare rifl.

premunito : quatelatu agg.

premura : cura, fuδδa, pressa sf.

premurarsi : premurare, manisçiare rifl.

premuroso : facendusu, penzierusu, spiertu agg., faci faci agg. indecl.

prendere : pigghiare, zzeccare tr.

prendere a volo : cchiappare, nferrare tr.

prendere con forza di braccia : mpužžare intr.

prendere con tenaglie : nfergiare, nferrare tr.

prendere da terra : ccogghiere tr.

prendere in fronte : cogghiere tr.

prendere in regalo : buscare tr.

prendere il lutto : triulare intr.

prendisole : sciamissinu sm.

preoccupante : preoccupante agg.

preoccuparsi : preoccupare, picciare rifl., pensare intr.

preoccupato : preoccupatu, ncusçetatu, pensusu, picciatu agg.

preoccupazione : preoccupazione, pena sf., malannu, pensieri, picciu, rattacapu sm.

preparare : preparare, parare, reparare; ccunzare tr.

preparativo : preparativu sm.

preparato : preparatu, reparatu, ccunzatu, prontu agg.

preparazione : preparazione sf.

prepotente : preputente, mafiusu, materialune, uappu sm.

prepuzio : peδδicchia, scuffa sf., cappucciu sm.

presa : àsula, maneca sf.; pigghiata sf.

presa d'acqua : chiavica, ora, sçettalora sf., pilieri sm.

presa di stoffa : mappina, pezzuδδa sf.

presentabile : presentabbile agg.

presentare : presentare, musciare tr.

presente1 : presente agg.

presente2 : presente, recalu, ricordu sm., strina sf.

presentimento : presentimentu, suspettu sm.

presenza : presenza sf., cuspettu sm.

presepio : presepiu sm.

preservativo : preservativu, cundò, condò sm.

Presicce : Presicce geogr.

presidente : presedente sm.

presina : ricchieδδa sf.

pressare : cumprimere, ncafare, ncarrare, ncasare, ncaseδδare, ntamburrare tr.

pressato : cumpressu, ncafatu agg.

pressato troppo : nzardacchiatu agg.

presso : cucchiu, nanti avv. e prep.

prestare : prestare, mprestare tr.

prestigiatore : prestiggiatore sm.

prestigio : prestiggiu sm.

prestito : mpriestu sm.

presto : prestu, mprima, moi avv.

presto! : mena, me'!, mi', moi moi!, te pressa! inter.

presuntuoso : presentusu, presuntusu, ambeziosu, cueδδitisu, squaquaracchiatu agg.

presuola (erba) : quagghiàsçena sf., tutumagghiu sm.

pretaglia : pretagghia sf.

prete : preite, prete, papa… sm.

prete per scaldino : moneca sf.

pretendere : pretendere, pretendire tr.

pretenziosità : cuntenenzia sf.

pretenziosità (mostrare -) : cuntenire rifl.

pretenzioso : cuntenusu agg.

pretesa : pretesa sf.

pretesto : pretestu sm., finta, scusa sf.

pretore : pretore sf.

pretura : pretura sf.

previsione : pruspettiva sf.

prezioso : preziosu, raru agg.

prezzemolo : petrusinu sm.

prezzo : priezzu, prezzu, valore sm.

prezzo (a buon -) : marcatu, marcatieδδu agg.

prezzo (a caro -) : caru agg.

prezzo (aumentare di -) : ncarire intr. e tr.

prezzo (calare di -) : mmarcatire intr. e tr.

prezzolato : endutu agg.

prigione : preggiune, calera sf., carceru sm.

prigionia : preggiunia, carceratura sf.

prigioniero : preggiunieru, caliotu, carceratu, ngaleratu sm.

prillare : fetare tr. e intr.

prima : prima, nantimatina, nanzimanu avv.

primaticcio : prematiu agg.

primaticcio (non -) : tardiu agg.

primavera : primavera, primaera, bona staggione sf.

primiera : premera sf., passa-passa sm.

primieri : prìmesi agg. indecl.

primipara : primalura sf.

primo : prima agg. m. e f., primu agg. primogenito : rande, cchiu' rrande agg.

principale : principale agg. e sm. e f.

principe : principe sm.

principessa : principessa sf.

principiante : prencepiante sm. e f.

principiare : prencepiare, ccumenzare, ncignare tr.

principino : principinu sm.

principio : principiu; iniziu sm., ncipienza sf.

priore : priore sm.

privare : privare, lliare tr.

privato : privatu, persunale agg.

privazione : privazione, mancanza sf.

privilegiare : privileggiare, raccumandare tr.

privilegiato : privileggiatu, raccumandatu agg., figghiu te l'aδδina ianca sm.

privilegio : privileggiu sm.

privo : francu, libberu, pulitu agg.

probabile : prubbabbile, facile agg.

probabilità : prubbabbilità sf.

probabilmente : prubbabbirmente, forsi, serai, serà, matonna ca avv.

problema : prubbema, prubbrema sm.

probo : buenu, unestu agg.

procedere : prucetere, cuntinuare, secutare intr.

procedimento : prucetimentu sm.

processare : prucessare tr.

processione : prucessione, currisçiula, strasçina sf., siecutu sm.

processo : prucessu sm.

procura : prucura sf.

procurare : precurare, remetiare, rranciare tr.

procuratore : prucuratore sm.

prodigio : prutiggiu, meraculu, purtientu sm.

prodigioso : prutiggiosu, meraculusu, straurdinariu agg.

prodigo : menante, spansusu agg.

prodotti estivi : statòteche sf.pl.

prodotto : prutottu sm., cotta sf.

produrre : prutucere, pruturre, fare, fruttare tr.

profanare : prufanare tr.

profanato : prufanatu agg.

profano : prufanu agg.

professione : prufessione sf.

professore : prufessore sm.

profeta : prufeta sm.

profezia : prufezia, entura sf.

profilato : prufelatu agg;

profilato (naso -) : nasimprufelatu agg.

profilo : prufilu sm.

profime : temperaturu sm.

profittare : pprufittare intr.

profittatore : spruttatore sm., pagnuttista sm. e f.

profitto : brufittu, prufittu, puliesçiu sm.

profitto illecito : crista, magnaria, squizzuala, suttamanu sf., mbuccu, mmuccu, puliesçiu sm.

profondere : bundare, scunfundare, ssuperchiare tr.

profondità : fundale, fundu, scunfundu, spunderiu sm., prefundi sm.pl.

profondo : cupu agg.

profondo alquanto : cupiceδδu agg.

profondo non molto : subbranu, asciu agg.

profumare : prufumare, ddurare, ndurare tr. e intr.

profumato : prufumatu agg.

profumeria : prufumaria sf.

profumo : prufumu, barzamu sm., ddore, ndore, fracanza sf.

profumo francese : basçiulì, brasçiulì sm.

progettare : pruggettare, cumbenare, cungegnare, fare tr.

progetto : pruggettu sm., idea, itea sf.

programma : prucramma, pugramma sm.

progressista : prucressista sm.

progresso : prucressu sm.

proibire : pruebbire tr.

proibito : pruebbitu agg.

prole : figghi, fili sm.pl.

proletario : pruletariu sm.

prolificare : figghiare intr., mprufecare tr.

prolifico : figghiaru, figghiularu agg.

prolunga : prulunga, cuta, sçiunta sf.

promessa : prumessa, mprumisa sf.

promettere : prumettere, mprumintere, prumintere tr.

promosso : prumossu, passatu agg.

promosso (essere -) : passare intr.

promozione : prumuzione sf.

prono : faccisutta, ientrisutta avv.

prontamente : all'antresattu, all'azza, te botta avv.

prontezza : pruntezza, lestezza, prestezza; pressa sf.

prontissimo : pruntissemu agg.

pronto : prontu, reparatru agg.

pronto nelle risposte : respustieri sm.

propagginare : purbasçenare tr.

propaggine : purbasçena sf.

propendere : buccare, ncarnare, ncrinare intr.

propenso : dispostu, prontu agg.

proporre : prupunire tr.

proporzione : prupursione sf.

proposito : pruposetu sm., ntenzione sf.

proposta : pruposta, preposta sf.

proprietà : pruprietà, pruetate, pruetà, rrobba sf.

proprietà piccola : rrobbiceδδa sf.

proprietario : pruprietaru, pruprietariu, pruetariu sm., bonatenente sm. e f.

proprio1 : propriu, propiu, propu propu; enah avv.

proprio2 : sou agg.

prorompere : scuppiare, spurrare; spungulisçiare intr.

prosciugare : nsaccarire, sciuttare, seccare, ssaccarire, ssuttare tr.

prosciugato : sciuttu, siccu, ssuttu agg.

prosciutto : presuttu sm.

prosit : bròsitti, mele e mmanna, sorta rande inter.

prosopopea : abbraggia, pumposità sf., arie sf.pl.

prosperare : giustare rifl., rrecchire intr.

prosperare (fare -) : bbundare tr.

prosperoso : beδδazzu, bellu, buenu, magnu, sunciru agg.

prospettare : pruspettare tr.

prospettiva : pruspettiva sf., nantienire sm.

prospetto : pruspettu, fruntone sm., facciata sf.

prostituta : marmenata, menata, ndrocchia, puttana, recuttara, troia, zoccula; bona cristiana sf.

prostrare : avvelire tr., belire rifl.

prostrazione : finimientu sm.

protagonista : eroe, palatinu sm.

proteggere : pruteggere, iutare, ssistere, uardare tr.

protesta : prutesta sf.

protestante : prutestante sm.

protestare : prutestare intr.

protesto : prutestu sm.

protetto : prutettu agg.

protettore : prutettore sm.

protezione : prutezione, tutela sf.

protuberanza : caδδa sf., puerru, pernuezzu, nchiatu sm.

prova : proa, demostrazione sf.

prova (a -) : minti manu avv.

provare : pruare; mmesurare tr.

provenire : descindere, descendire intr.

proverbio : pruerbiu, ditteriu sm.

provincia : pru[v]incia sf.

provinciale : pru[v]inciale agg.

provocare : cementare, stuzzecare tr.

provocatore : cementatore, nzurtatore sm., cementusu, sçattusu agg.

provocazione : nzurtu, sçattu sm.

provola : proula sf.

provolone : pruvulone sm., proula, provula sf.

provvedere : pruetire, bbundare tr., pensare intr.

provveduto : pruetutu, bbundatu agg.

provvidenza : pruetenzia sf.

provvigione di cibo : pruesçione, prufenda sf.

provvisoriamente : pe mmoi, pe nnu picca avv.

provvisorio : pruisoriu agg.

provvista : pruista, pruvvista sf.

prudente : prutente, ccortu agg.

prudenza : prutenzia, ccurtezza sf.

prudere : prutere, mpiaggiare, mpigghiare, pezzecare intr.

prudere con bruciore : usçare intr.

prugna : brumu sm., brunella, mbrunella, pappacota sf.

prugno : prunu sm.

pruina : pruina, pòndeca sf.

pruno : prumettu, scuerpu sm., trigna sf.

prurigine : prutimientu, rìzzecu sm., mpigghiatura sf.

prurito : prutitu sm.

prussiano : pursianu agg.

psillo (erba) : puzzàsçena sf.

puah : ppuu inter.

pubblicare : prubbecare; sprubbecare tr.

pubblicazione periodica : rivista sf.

pubblicazioni : prubbecazioni sf.pl.

pubblicista : prubbicista sm.

pubblico : prubbecu agg. e sm.

pube : curciu, nitu, pagghione, paparasçianni, pecciune sm., fessa, fica, papuscia sf.

pudore : mutestia sf.; scuernu sm.

pudore (pieno di -) : scurnusu agg.

Puglia : Pugghie sf.pl.

pugliese : pugghiese agg.

pugnalare : pugnalare tr.

pugnalata : pugnalata, lanzettata, stellettata sf.

pugnale : pugnale, stellettu sm.

pugno : pugnu, cazzottu, mappàfaru, mustazzune, tàfaru sm.

pugno sul muso : sciacquatienti sm., manimmersa sf.

pula : pulandra, fiusca, frusca, pruma sf., scarfèi sf.pl.

pula (liberare dalla -) : pulare, sprangere, spreculare; entulare tr.

pulce : pulece sm.

pulcinella : burginella, prucinella sm.

pulcino : purecinu, purecinieδδu sm.

pulcino (voce del -) : piu piu sm.

puledro : puδδitru, rede sm.

pulegio (erba) : menta rumana sf.

pulire : pulizzare, stusçiare tr.

pulita : pulizzata, stusçiata sf.

pulitissimo : pulizzatu agg.

pulito : pulitu, pulizzatu agg.

pulitura : puletura sf.

pulizia : pulezia, pulitezza sf., puliesçiu sm.

pulpito : purpetu sm.

pulviscolo : puma, purvere sf., scarfèi sf.pl.

pungente : pezzecante agg.

pungere : pungere, pezzecare tr., prutere intr.

pungiglione : pungigghiune, cigghiu sm.

pungitopo : rattarièpuli sf.

pungolo : stummularu sm.

punire : punire, castiare, stangare tr.

punizione : casticu, castiu sm., pena sf.

punta : punta sf.

punta della frusta : puntetta sf.

puntale : puntale, pirulinu sm.

puntare : puntare tr.

puntare al gioco : mintere tr.

puntata al gioco : misa, posta sf., piattu sm.

punteggiare : puntisçiare, pentisçiare, perchisçiare tr.

punteggiato : puntisçiatu, pentisçiatu agg;

punteggiatura : uecchizzuli sm.pl.

punteggio : punteggiu sm.

puntellare : ppuntiδδare, punteδδare, suppuntare tr.

puntello : puntiδδu, puntieδδu, suppuntu sm.

puntello del carro : ciucciu sm.

puntello principale : sarsenale sm.

punteruolo : puntaluru, puntaturu; stampu sm., capunara sf.

punti di cucito : tarlanti sm.pl., nfiamatura, subbramanu sf., puntu nanti puntu sm.

puntiglio : puntigghiu, puntu sm.

puntiglioso : puntigghiusu, puntusu, puntusazzu; capituestu agg., capitetrozza sm. e f., facci te mulu sm.

puntino : punticchiu, punticciu, puntinu sm.

puntino di sporco : cacazza, mmuca sf.

punto : puntu, puntune; asçiu, postu sm.

punto a croce : puntu a ccruce sm.

punto a diritto : cerru sm.

punto a giorno : puntuggiornu sm.

punto ombra : puntu umbra sm.

punto riso : puntu risu sm.

puntura : puntura, pungetura, pezzecatura sf.

puntuto : puntutu agg.

punzecchiare : pezzecare, stuzzecare tr.

può essere : putessere, puessere intr.

pupa : pupa, bambula sf.

pupario : pupiceδδa sf.

pupattolo : pupu, piripicchiu sm.

pupazzo : pupazzu sm.

pupetta : pupicchia sf.

pupilla : ninnulu sm.

pupi (fabbricante di -) : puparu sm.

pupo : pupu sm.

purché : basta ca, basta cu; puru ca, puru cu cong.

pure : puru avv.

purga : purga sf.

purgante : purga, metecina sf.

purganti (tra i piu usati) : cetratu, cremore, uegghiu te licinu, uegghiu te mendula sm., magnesa, siena sf., sali ngresi sm.pl.

purgare : purgare tr.

purgatorio : purgatoriu sm.

puro : puru, schettu, schiettu agg.

purtroppo : puttroppu avv., cce buei nci faci?, fazza Diu! loc.

purulento : mpuragnutu agg.

purulenza : puragna sf.

pus : marcia, materia, puragna sf., marciu sm.

pus (fare -) : mpuragnire intr.

pustola : essetura, foca, mpuδδa, panocchia sf., ranieδδu, spocu sm.

pustoletta : mpuδδiceδδa sf., freculìtulu, freulìtulu, freurìculu, ranieδδuzzu, riu sm.

pustoloso : mpuδδisçiatu; vaiulusu agg.

putrefatto : marciu, nvermenutu, spulisçiatu agg.

putrido : putretu, nfetesciutu, puzzulente agg.

putridume : marcia, puragna, schifenza sf., marciu sm.

puttana : puttana, bona cristiana, menata, mucitazza, ndrocchia, porca, recuttara, troia, trozzula, zoccula sf.

puttaniere : puttanieri, puttanune, fimmenaru, làzzaru, puercu sm.

puzzare : puzzare, fetere, fetire; ntefecare intr.

puzzo : puzza, lagna, tanfa sf., àffetu, fiezzu sm.

puzzo di bruciato : sçatu sm.

puzzolente : puzzulente, fetente, mpuzzulutu, mpuzzunutu, nfetesciutu, ntefecatu agg.

puzzone : fetente, fetusu, schifosu, spaccimusu, spulisçiatu agg.