Home Page Inizio della pubblicazione
Li cunti te Papa Caliazzu
Racconto precedente: Racconto 17 Racconto successivo:
Pax tecum La vescuvessa Ncignatu e lassatu

La vescuvessa

Papa Caliazzu sta fiata nu sse la passàu lìscia, ma te Bonsignore ibbe l'òrdene, quasi comu penetènzia pe le 'uastasate' cumbinate, cu ssista nu sulamente a lli puntificali ma puru a tutte le funzioni te lu vescu, ntra lla cattetrale e puru fore de lu pescupatu.

Nna vera seccatura! Papa Caliazzu nun era cchiùi lìbberu te iδδu stessu, se sentìa ttaccatu pe manu e pe pieti, strasçenatu allu siècutu te Bonsignore. Mutu tiempu nu passàu, però, e nu rremètiu lu truàu e nna pezza nci la ttaccàu!

L'acciprete te Lucugnanu inne a sapìre ca puru Bonsignore, cattimmammune cattimmammune, tenìa la beδδa te lu core sou, nna fimmenazza àuta e cu tantu te piettu ci ni spungulisçiàa te lu curpettu, nna menza signura sèria e ffeziunata, ca te tantu tiempu ni era cchiùi amica de nn'amica.

Se cucchiàa Natale e, comu era la usanza ca tutti purtàanu li rrecali a lli patruni, papa Caliazzu scucchiàu nnu capune bellu rassu e lu purtàu alla amica te lu vescu.

- Donna Erculina, bone feste e quistu e' nnu capune.

- Acciprete, - disse tutta cuntegnusa e nu picca rresentita - signurìa cu mmie nu tieni nuδδa obbrecazione, e ièu cu ssignurìa nun àggiu nienti te spàrtere… Stu capune pòrtalu a cci l'à' purtare, a cquarchetuna àutra.

- Ma cce sta' suppueni, gnora Erculina; ièu… a ttie? tie…a mmie?

- E allora? - disse δδa fimmenazza cu lle manu ppuntiδδate a cintu.

- Donna Erculina, signurìa nu sinti la vescuvessa te nui saggerdoti? Pe stu mutivu te sta' portu sta strina…; ete nnu sèmprice presente alla vescuvessa nòscia.

- Cce sta' dici, acciprete? - respuse la Erculina cu nnu surrisinu scurnusu - Ièu a Bonsignore ni fazzu sulu ccerti servizi, ccerti faori…

- Scema mia, la sàcciu e nu nc'ete nienti cu tte erguegni: dare cunfortu a nnu besugnusu ete òpera te carità. Cussine anu le cose: lu Rre tene lu cunfortu te la Rresçina, lu Conte quiδδu te la Cuntessa, lu Papa te Roma tene la Papessa e lli Cardinali tènenu le Cardinalesse; e llu Vèscuvu ci tene? La Vescuvessa, no?

- Ddaveru?… la Vescuvessa?

- Ma comu, Bonsignore nèsciu ncora nu t'à numenata Vescuvessa?

- A mie, Vescuvessa? - disse la bunazza te la Erculina cu nna menza uce ntaressusa e speranzusa.

- Nde sta' rrumagnu fiaccu; me penzàa ca t'ìa già nnumenata… Percéne nu nni nde parli a llu vescu, percéne nu lla pigghi su llu tennerinu, stasira stessa, nnu mumentu de quiδδi…?

E sti doi felòsufi birbanti cuncertàra belli belli lu pianu.

Eccu, dopu le sette ìsite a lli sette sebburchi, Bonsignore, cu lle anche ppesantute te lu lengu camenare, nvece cu ttorna rittu a llu pescupatu, istu e nu bistu, a llu quantu e comu se nfelàu a ccasa alla bella Erculina.

- Cara beδδazza mia! - scherzàu lu vescu dànduni nnu pàccaru su llu teretu.

La Erculina se rruccàu musciànduse cuntegnusa.

- Cce ài osçe, ci te sta' bìsçiu cchiuttostu ngrugnusa? Cce stai cu lli urri?

- Stau currìa cu Succellenza, caru lu Bonsignore - fice la Erculina, cu nnu fare ntrèpetu e sdignusu.

- Currìa cu mmie, cu llu Vèscuvu tou?

- Sì, pròpriu cu vussignurìa, lu Vèscuvu miu!

- E pe quale raggione, la smurfiusa mia? Cce tt'àggiu fatta quarche ccosa?

- Eccu sì, pròpriu percé nu mm'à' fatta… quarche ccosa.

- Ma se àggiu fattu de tuttu cu tte tegnu cuntenta… an tuttu…

- Pròpriu an tuttu an tuttu, mò'… none! - disse la Erculina cu nnu fare eziusu e finu.

- E cce nnu tt'àggiu fattu? - dummandàu Bonsignore, puru iδδu cu nnu tonu struffulusu (già, percé a ccerte circustànzie puru li tantumerghi tòrnanu uagnunceδδi!).

- Nu mm'à' numenata ncora… Vescuvessa - ni scappàu dittu alla Erculina tantu furmuseδδa.

Bonsignore spurràu a rrìtere cu ttuttu lu core e, devertutu, la pigghiàu susu a llu schersu e ccu nnu tonu ncarezzusu tisse:

- Simpatecazza mia! Pe cquistu? Ieni, sçiamu, sistemàmuni sutta a llu bardacchinu te lu spulieri; spògghiate te lu dispiaceri, càccia fore lu ciu ci tieni a ncuerpu e sièntime a biru - e teràu fore te la mariola lu libbru te lu ffìziu.

- Signurìa dine, ca ièu sentu.

- Dominus vobiscum.

- Et cum spiritu tuo - respuse a perfettu latinu nna uce, ma Bonsignore, ci stìa cuncentratu subbra a nn'àura cosa, nu nci fice mutu casu e cuntinuàu:

- Oremus…

- In nomine Domini…

E, pe papalèu!, sta fiata lu vescu ìa mpezzata rìcchia e ntise la uce ci enìa te δδu cantune, anzi se nde ccurgìu ca rretu a llu spulieri quarchetunu scusu s'ìa cutulatu; però cu spìccia la ceremònia, cu fazza cuntenta la beδδa te lu core sou e cu sse sprica prestu te lu schersu, cuncruse cussine:

- Ite, missa est.

- Deo gratias - respuse la uce.

Lu vescu llungàu lu razzu, nde scustàu lu tendàggiu, uardàu allu puntu scusu e sçìu bidde, cuatu, papa Caliazzu, l'arciprèite te Lucugnanu.

- Ntorna tie, mmaluratu! Cce sta' faci a cquài, bruttu…

- Ièu stau sempre a lli cumandi de Succellenza.

- Cce mme sicchi… cu sti cumandi, sti cumandi; nu biti ca à' ddentatu zeccusu pèsçiu de nna sanguetta? Cce buèi te mie? Spiècate, cce buèi? Dimme, l'ànima tt'essa!

- Bonsignore miu, signurìa nu mme cumandasti cu ssistu a ttutte le funzioni de Succellenza intra e fore te lu pescupatu?

- Don Caliazzu, sinti nna scràsçia ca me ae rranfandu; sta' dienti la tesperazione mia. Ma statte ttentu, servu de Diu, ca mme la scuntu!… E ièu sàcciu comu e a ddune, ci te cògghiu, te nde tueli te cchiùi!
Home Page Inizio della pubblicazione
Li cunti te Papa Caliazzu
Racconto precedente: Racconto 17 Racconto successivo:
Pax tecum La vescuvessa Ncignatu e lassatu