LI CUNTI
TE PAPA CALIAZZUCopertina

AVVERTENZE
PRESENTAZIONE
 1. Ecce agnus Dei
 2. Sub Pontio Pilato
 3. Papa Caliazzu pàricu
 4. Santa Lebberata
 5. Nnu còmmutu su mmesura
 6. Troppa cràzia
 7. Mariti, nu mmangiati pasuli
 8. La cucuzza
 9. Nnu postu pe Santu Ndrea
 10. Lu culu e lle quattru tèmpure
 11. Lu votu te la Pippi
 12. La tòneca te San Frangiscu
 13. Le sanguette
 14. Secundum Lucam
 15. Lu peccatu cchiù' rrande ete lu cchiù' bbellu
 16. Pax tecum
 17. La vescuvessa
 18. Ncignatu e llassatu
 19. La luna a cquintatècima
 20. Li culummi te Bonsignore
 21. Amici tutti doi
 22. L'ària te Lucugnanu
 23. Lu pretecatore mbecchiatu
 24. La penetènzia
 25. Li lesçìtimi ìtenu le petture
 26. Presçiàtiu stu tenanti!
 27. Doi pugnette = nnu desçiunu
 28. "Moi la càccia…"
 29. Li ttre mmìnchia
 30. Lu coppulinu te notte
 31. Tra matre e fìgghia
 32. Chiusi l'ecchi… e pperta la ucca
 33. Sempre inticìnque anni
 34. Lu paneggìrecu te Santu Giuta
 35. La sarsa te pipitiàulu
 36. Buenu facisti, Pòrsia
 37. Le cùgghie te li canòneci
 38. Cenàbbriu e rrussettu
 39. Nna malùmbria
 40. La Matalena
 41. La lana èrgine
 42. Te Lucugnanu a Rroma
 43. Papa Caliazzu e llu Papa te Roma
 44. Nisciuna noa
 45. Le cummissioni
 46. Li cantori te lu Vaticanu
 47. Sedere, palora noa
 48. Quantu custàu lu ciùcciu?
 49. Retiti cquanfacce!
 50. Modo videbitis… modo non videbitis
 51. Cristu miu pìzzeca
 52. Nna tàula àuta àuta
 53. La murtibbricazione de lu pane e de lu pisce
 54. Nun ete quistu lu mumentu
 55. Uerra tra Spècchie e Lucugnanu
 56. La Pòrsia morse
 57. Lu manìpulu
 58. Lu ciùcciu scerratizzu
 59. … e ncigna la stòria riale
 60. Lu cappieδδu intra alla capu
 61. Papa Caliazzu pueta
 62. Nvece te una, doi…, servu te Diu!
 63. Ad oculos
 64. Lu matremòniu… nnu cimientu
 65. Lu porrum
 66. La mòneca
 67. Santu Pistone
 68. … quiδδu ci ole
 69. La lùrtima cartùccia
 70. Nuè e lli 'affarini'
 71. Lu fisçhettu nculu
 72. Lu testamentu te papa Caliazzu
 73. Lu canònecu papa Caliazzu more